Kuehne + Nagel tilbyr planlagte avganger med bil- og sjøtransport mellom alle de viktigste offshore forsyningsbasene i Norge inkludert Kongsberg og Drammen. I tillegg håndterer vi ad-hoc og ekspressoppdrag av alle kategorier. Vårt base til base nettverk rundt Nordsjøen inkluderer også Danmark og Storbritannia. Våre erfarne befraktere har god kunnskap til oljeindustriens krav til oppfølging og framføringstid. Vi kjenner godset, begrensninger og muligheter innen vekter, mål og samlasting. Vi håndterer lang, tung- og bred last, dispensasjonssøknader for dokumentasjon knyttet til import/eksport og transittering. Våre farlig gods rådgivere støtter vår operasjon innen transport av ADR kategorisert last.

Våre tjenester

 • Nasjonal og internasjonal base-base logistikk på vei og sjø
 • Planlagte avgangstider og pålitelige leveringstider
 • Dør-til-dør tjenester
 • Terminal, stevedoring og lagring
 • Spesialtransport, lang, tung- og bred last
 • Håndtering av sensitiv last /farlig gods
 • Gode IT løsninger med sporing som gir økt synlighet, overvåking og kontroll

Dine fordeler

 • Kostnadseffektivitet gjennom "one-stop shop"
 • Øker oversikt og kontroll gjennom ett kontaktpunkt og personlig betjening
 • Vakttjeneste med tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
 • Tilgang til vår globale kompetanse og tilstedeværelse

Total synlighet på tvers av hele forsyningskjeden

Kuehne + Nagel's Olje & Gass  IT-løsning leverer pålitelige og sikre løsninger for våre kunder, som tilbyr  strømlinjeformet synlighet, overvåking og informasjonshåndtering. Dette bidrar til effektiv transport, system og arbeidsflyt i beholdningen.

Les mer>>