Expo-logistikk - vi tar hånd om din messelogistikk fra A til Å

Vår expo-logistikk består av individuell transportplanlegging og koordinering i henhold til dine behov, i hele verden. Våre spesialister innen messe- og eventindustrien har lang erfaring innen alle typer bransjer og felt, fra vanlige utstillingsmesser for handelsindustrien til high-tech produkter, konserter og sportsarrangementer i ulike størrelser.

Kuehne + Nagel og Expo Logistikk 

 • Mer enn 250 interne Expo-spesialister verden over er tilgjengelig  24/7/365 ved behov
 • 35 heleide Kuehne + Nagel kontorer globalt har spesialisert seg på event- og messeindustrie - beredt til å bistå deg før, under og etter ditt event
 • Vi hånterer over 1,000 ulike messer og eventer globalt på fast basis
 • Offisielt utnevnt hovedbefakter/"on-site handling agent" i Brno (Tsjekkia), Verona (Italia) og blant de fem største messesentrene i Tyskland (Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München og Nürnberg)
 • Offisiel logistikkpartner blant de største messeutstillingene i Kina og USA 
 • Komplett utvalg av tjenester som bistår planlegging , koordinering, befraktning og resten av logistikken av ditt event, uansett om det er lokalt, nasjonalt eller globalt
 • Vårt omfattende nettverk dekker behov for tjenester på messer og utstillinger  - verden over
 • Utpekt offisiel befrakter og tollmegler for sportseventer i hele verden

Dine fordeler med våre expo-logistikktjenester 

 • Full fokus på dine behov og krav for at vi skal levere det arrangementet du forventer
 • Våre egne sertifiserte ansatte er tilgjengelig på stedet for lokale partnere
 • Logistikkløsninger blir skreddersydd etter dine spesifikke ønsker og krav
 • Som din logistikkpartener kan du alltid stole på vår kompetanse, erfaring, transportlogistikk, tollprosedyrer, lagring og håndtering på stedet.

Kontakt oss for mer informasjonVår expo-logistikk i detalj

 • Transporthåndtering: Nasjonal og internasjonal godstransport, ekspressruter, leveringstjenester  fra dør-til-sted/ sted-til-dør - samt transportforsikring
 • Fortolling: Internasjonale toll- og karanteneprosedyrer, spisskompetanse vedrørende spesifikke regler, formaliteter, ATA-Carnet og midlertidig import
 • Håndtering på selve eventet: lasting/lossing og plassering med spesialutsyr for tungløft. Elektriske gaffeltrucker som senker både kostnader og CO2 utslipp. Vi har også  tilgjengelige containere for lagring på stedet.
 • Tilleggstjenester: Utpakking og ompakking, merking og sortering, lagerhold og retur av tom emballasje


Logistikktjenester for eventer

 • Koordinering av hvert forløp - både for nasjonal og internasjonal transport 
 • Tidsstyrt håndtering av oppsett og tjenester for konsertarenaer i hele verden
 • Rådgivning og veiledning under planlegging 
 • Nøye overvåkning av forsendelser, budsjett, oppsett/nedrigg og sortering etter endt arrangement 
 • Totalanvar for sikker og temperaturstyrt transport dersom det er nødvendig, det samme gjelder for skjør eller annen komplisert last 
 • Prosjektkoordinering og tydelig kommunikasjon til alle involverte .Våre spesialister er i tillegg tilgjengelig 24/7/365 for å ivareta dine krav