KN EngineChain er utviklet på strenge regulerte prosesser, overvåkning og proaktiv håndtering for at vi skal levere de resultatene du forventer.

Fordeler

 • Større kontroll over forsendelsen
 • Redusert risiko av skader når vi transporterer godset ditt
 • Tid spart ved å redusere dag-til-dag operative utfordringer
 • Økt tilfredshet med økt synlighet og sporbarhet
 • Optimalisering av kostnader

KN EngineChain i korte trekk

 •  Spesial kompetanse og kvalitet i hele forsyningskjeden
 • Global synlighet (KN Login)
 • Mulighet for å velge nivå av tjenester samt tilpasse verdiøkende tjenester
 • Omfattende nettverk og infrastruktur med 24/7/365 tilgjengelighet

Bakgrunn

For hver KN EngineChain forsendelse legger vi til grunn:

 • Dedikerte og sertifiserte logistikkansatte i hele verden
 • Arbeidsinstrukser og "Standard Operating Procedures" (SOP) langt utover gjeldene forskrifter
 • QSHE (Kvalitet, Helse, Sikkerhet og Miljø) vedtatte retningslinjer
 • AEL (AOG og Engine Live) system & 24/7 proaktiv overvåkning
 • 24/7/365 tilgjengelighet

De overnevnte er basert på 3 servicenivåer - basert på prioritet og hastighet:

 • AOG
 • Critical
 • Routine