KN PharmaChain er en dedikert "end-to-end" leverandør for farmasøytiske produsenter og sykehus hvor vi leverer driftssikkerhet med klinisk presisjon. KN PharmaChain imøtekommer krav av temperaturregulering, sanntids overvåkning og proaktiv håndtering i tråd med dine spesifikke behov i forsyningskjeden.

Dine fordeler

Vi har lyttet til dine krav og tilbyr de fordeler som er viktigst for deg og gir mest reell merverdi:

  • Trygghet i henhold til deg som kunde
  • Forbedret prosesseffektivitet og kostnadsoptimalisering
  • Større trygghet gjennom økt logistikk pålitelighet
  • Mindre bruk av ressurser på dag-til-dag operative utfordringer
  • Redusert svinn som følge av økt sporbarhet
  • Pasienttilfredshet via medikamenter som ankommer på rett tid og i perfekt tilstand

Temperaturkontrollert flyfrakt

Gjennom nært samarbeid med våre partnere og flyselskap har vi utviklet en rekke løsninger for temperaturregulert transport. På verdensbasis er Kuehne + Nagel den første kvalifiserte Envirotainer partneren (QEP) for aktiv, temperaturkontrollert flyfrakt.

Temperaturstyrt lagring

Ved hjelp av såkalte CoolZones tilbyr vi temperaturkontrollert lagring og omlasting av farmasøytiske produkter ved vår egne farmasøytiske "CrossDocks". I henhold til forsendelsen kan vi tilby løsninger i forskjellige temperatursoner, for eksempel fra +2 til +8 celsiusgrader.