Generelt

Hvor kan jeg se status på min forsendelse?

Du kan sjekke status på din forsendelse via KN Login eller med et sporingsnummer via sporingsverktøyet på vår nettside. Om du har ytterligere spørsmål om dette, vennligst kontakt oss.

Hvilke type varer transporteres ikke av Kuehne + Nagel?

Kuehne + Nagel transporterer ikke personlig innbo eller biler. Vennligst kontakt ditt lokale Kuehne + Nagel kontor for videre informasjon.

Hvor kan jeg skrive og sende mine klager?

Klager kan sendes via vårt kontaktskjema. En av våre behandlere vil da kontakte deg innen kort tid.

Hvilke detaljer må jeg bistå med for å få et pristilbud?

Enkle detaljer som avsender sted, endelig destinasjon, dimensjon og vekt er nødvendige detaljer for å få et pristilbud.

Hvordan finner jeg en kontaktperson for den transporten jeg trenger?

Vennligst kontakt ditt lokale Kuehne + Nagel kontor, eller send oss en beskjed via vårt kontaktskjema her. En av våre transportspesialister vil da kontakte deg innen kort tid.

Hva er gyldigheten av tilbudet jeg har mottatt?

Ved å bestille gjennom vårt online bookingsystem, KN FreightNet, er våre tilbud avhengig av transport. Gyldighet 14-30 dager.

Kommer det eventuelle rabatter eller salg på frakt i løpet av et år?

Vi har med jevne mellomrom kampanjer som kan være synlig på nettsiden vår. Vi anbefaler å sjekke vår nettside regelmessig så du ikke går glipp av kampanjer.

Trenger jeg å være en del av en juridisk enhet for å bestille frakttjenester med Kuehne + Nagel?

Ja. Man kan kun bestille frakttjenester med Kuehne + Nagel dersom man er en del av en juridisk enhet.


Fraktinformasjon og typer av gods

Hva er incoterms?

Incoterms er standard handelsbetingelser som vanligvis brukes i internasjonale kontrakter som dekker spørsmål som kontroll av varer og økonomisk ansvar, herunder betaling av forsikring av frakt/last. De gir tradere med et felles sett med regler, som beskriver hver parts forpliktelser slik at misforståelser reduseres.

Hvilke dimensjoner bør pallen han når du ønsker å transportere gjennom ekspeditør nettverket?

Stykkgods vil bli sendt på enten industri- eller europaller.

Stykkgods er egnet for kombinert biltransport men må forholde seg til laststandard som er definert under:

  • Maksimal vekt per forsendelse 2500 kg
  • Maksimal vekt per enhet 1500 kg 
  • Maksimal lengde per enhet 2.40 m
  • Maksimal høyde per enhet 2.20 m
  • Maksimal bredde per enhet 2.40 m

Hva er målene og forskjellene på euro- og industripalle?

Forskjellen mellom euro- og  industripalle er størrelsen. Dimensjonene er følgende:

  • Industripalle: 120 x 100 x 25 cm
  • Europalle: 120 x 80 x 25 cm

Hvordan er konsolidering av forsendelsen organisert?

For spørsmål om konsolidering av forsendelsen kan du kontakte ditt nærmeste Kuehne + Nagel kontor.

Hva er forskjell mellom gods som kan stables og ikke stables?

Transport blir mer effektivt ved å stable varer. Midlertidig kan ikke alle varer stables som glass og annen sensibel frakt. Det avhenger av frakten og stableevne. For mer informasjon om stable/ikke-stable varer vennligst kontakt til lokale Kuehne + Nagel kontor.
 

Hvordan kan jeg finne ut vekten på selve containeren dersom det ikke står på den (men er nødvendig for VGM erklæring)?

Dersom egenvekten (TARA) ikke står på containeren (vanligvis på døren), har enkelte rederier oppført containervekten på sine nettsider.

Transport av farlig gods?

Kuehne + Nagel's spesialiserte tjenester inkluderer forsendelse av visse typer farlige/skadelig gods. For emballasjeløsninger har vi en in-house ekspert som er ansvarlig for å finne løsninger for transport av farlig gods. Vennligst kontakt ditt nærmeste Kuehne + Nagel kontor for mer informasjon.

Besøk også våre globale nettsider for mer informasjon (kun på engelsk); airfreight information, sea & road information.

Hva er ADR?

Formålet med den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods (“European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods” (ADR)) er å sikre at farlig gods via biltransport kan krysse landegrensene fritt, så lenge varer, kjøretøy og sjåfør samsvarer med bestemmelsene.

Hva er MSDS?

"A Material Safety Data Sheet" er et HMS dokument som inneholder informasjon for både arbeidere og redningspersonell angående potensielle farer som brann, helse og miljøfaktorer ,samt hvordan man kan arbeide trygt med et kjemisk produkt.


Forsikring og toll

Hva blir forsikringsverdien på forsendelsen?

Vi kan garantere deg full kompensasjon for totalverdien av dine varer som er forsikret, uansett årsak eller feil under frakt. Detaljert informasjon finner du på vår globale hjemmeside (kun engelsk); global website, samt våre forsikringsmeglere i 30 land.

Hva er kompensasjonen i tilfelle skade på forsendelsen?

I tilfelle skade på forsendelsen, vil skaden bli fullt ut kompensert.  

For mer informasjon (kun engelsk), klikk her.

Trenger du hjelp med tollhåndtering?

Ja . Kuehne + Nagel håndterer tolltjenester av alle nivåer: forberedelse og levering av tolldokumeter, styring og klarering i prosessen, forberedelse av import dokumenter og redegjøring av regulerende dokumenter. Du trenger bare å velge tjenesten du ønsker under bestillingsprosessen. Vennligst kontakt ditt nærmeste Kuehne +Nagel kontor for mer informasjon.

Hvilke dokumenter skal jeg forberede til toll?

Ved å bruke vårt bookingsystem  vil hele fortollingsprosessen bli utført av lisensierte Kuehne + Nagel ansatte. Du trenger bare levere alle dokumentene til våre ansatte, så gjør vi resten.


For mer informasjon, vennligst kontakt ditt lokale Kuehne + Nagel kontor.