Juridiske bemerkninger

Denne nettsiden utgjør ikke et tilbud om å selge verdipapirer, og må ikke brukes som grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning.

Informasjonen som presenteres her er utarbeidet  fra interne og eksterne kilder av Kuehne + Nagel. Det er midlertidig ingen informasjon med advarsler/garantier i henhold til hvor vidt innholdet er fullstendig eller korrekt. Vær klar over at denne informasjonen kan være ufullstendig, kan inneholde feil eller kan ha blitt utdatert. Kontroller derfor informasjonen fra denne nettsiden før du kontakter Kuehne + Nagel.

Under ingen omstendigheter skal Kuehne + Nagel, dets datterselskaper, beslektede selskaper, agenter eller ansatte være ansvarlig for skader som følge av din tilgang til, eller manglende evne til å få tilgang til informasjon gitt på dette nettstedet.

All informasjon på dette nettstedet leveres "som den er" uten noen noen garanti av noen sort, verken direkte eller underforstått, inkludert ikke begrenset til implisitte garantier eller underforståtte vilkår om salgbarhet eller egenhet for et bestemt formål. Alle slike underforståtte betingelser og garantier ekskluderes herved.

Enkelte linker på denne nettsiden kobles til andre nettsider som drives av tredjeparter Kuehne + Nagel ikke har kontroll over. Kuehne + Nagel gir ingen garantier for nøyaktigheten eller andre aspekter om informasjonen som finnes på disse nettsidene.

Ved å gå inn på dette nettstedet samtykker du at Kuehne + Nagel ikke vil være ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av bruk av informasjon fra dette nettstedet.

Betingelser for bruk av Kuehne + Nagel's webside

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker dette nettstedet. Dette er vilkårene som gjelder for ditt besøk på denne nettsiden.

Kuehne + Nagel forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene ved bruk av nettstedet, juridiske bemerkninger samt personvernerklæring.

Aksept av disse vilkårene

Dette nettstedet er utviklet som et  tilbud for bruker, som forutsetning av aksept av brukeren («Bruker») uten forbehold i vilkår, betingelser og merknader. Ved å besøke og bruke dette nettstedet anses brukeren å ha samtykket alle vilkår og betingelser («Avtalen»).

Informasjonen på dette nettstedet er utarbeidet utelukkende for det formål å gi informasjon om Kuehne + Nagel, dets datterselskaper, partnere og de tjenestene de tilbyr.

Merknader om opphavsrett

Din tillatelse for tilgang til dette nettstedet er kun begrenset til tilgang for å bla igjennom nettstedet. Du kan ikke linke noen av websidene til andre nettsteder eller bruke innholdet på andre nettsteder uten skriftlig samtykke fra Kuehne + Nagel.

Ingen informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er innhentet fra dette nettstedet kan endres, kopieres, vises, utføres, reproduseres, re-publiseres, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen måte, uten skriftlig tillatelse fra Kuehne + Nagel. Unntaket gjelder at bruker kan laste ned en kopi av materialet på en enkelt datamaskin for brukerens egen personlige bruk i hjemmet, forutsatt at brukeren holder medfølgende opphavsrett.

Bruk av reservasjoner

Bruker samtykker og garanterer at han eller hun er minst 18 år og besitter juridisk rett og evne til å inngå denne avtalen og å bruke dette nettstedet i samsvar med vilkårene i avtalen. Brukeren godtar å være økonomisk ansvarlig for all bruk av dette nettstedet (samt bruk av brukerkontoen til andre, inkludert men ikke begrenset til mindreårige som lever med bruker). Bruker godtar å ikke dele, overføre eller videre-lisensiere brukerens rettigheter i henhold til denne avtalen. Bruker godtar å overvåke all bruk av mindreårige av dette nettstedet - under brukernavn og konto. Bruker skal være helt ansvarlig for alle avgifter, gebyrer og skatter som kan oppstå som følge av bruk av dette nettstedet.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjon, programvare, produkter og tjenester som er publisert på dette nettstedet kan inneholde unøyaktige eller typografiske feil. Endringer vil foretas regelmessig av innholdet på nettstedet. Ikke under noen omstendigheter skal Kuehne + Nagel, dets datterselskaper, agenter, ansatte og/eller leverandører være ansvarlig for noen direkte, indirekte, straffende, tilfeldige spesielle følgeskader som følge av, eller på noen måte forbundet med bruk av dette nettstedet. Det samme gjelder for tjenester og/eller produkter som ble oppnådd her, om det er basert på kontrakt, objektivt ansvar, selv om Kuehne + Nagel,dets datterselskaper, agenter, ansatte og/eller leverandører er underrettet muligheten for skader.

Skadesløsholdelse

Som et vilkår for bruk av dette nettstedet, samtykker bruker å erstatte Kuehne + Nagel, dets datterselskaper, agenter, ansatte og/eller leverandører fra og mot alle og enhver forpliktelse, utgifter (inkludert advokatsalærer) og skader som følge av krav fra følgende brukers bruk av dette nettstedet.

Linker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder som ikke vedlikeholdes av Kuehne + Nagel. Kuehne + Nagel er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som skyldes innholdet av disse nettsidene. Tredjeparts lenker og referanser utelukker Kuehne + Nagel også fra godkjenning og garantier.

Enhver tredjepart som ønsker å etablere lenker til dette nettstedet bør varsle Kuehne + Nagel om sin hensikt før man gjør det. Kuehne + Nagel forbeholder seg retten til å nekte tillatelse av slike lenker til denne nettsiden. Hvis derimot Kuehne + Nagel gir sin tillatelse av slike linker,  er Kuehne + Nagel ikke forpliktet til å etablere gjensidige forbindelser med den respektive tredjepart.

Endringer av disse vilkårene

Kuehne + Nagel forbeholder seg retten til å endre denne avtalen når som helst ved å revidere vilkårene her. Brukeren er ansvarlig for å jevnlig gjennomgå vilkårene. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter slike endringer, betyr også brukers aksept av slike endringer.

Personvern og bruk av Google Analytics© 

Kuehne + Nagel har utviklet denne personvernerklæringen for å vise vårt engasjement for nettopp personvern. Nedenfor beskrives vår informasjon og formidlingspraksis for dette nettstedet.

Når du gjør en registrering for tilgang til deler av vår nettside som er er reservert for våre kunder (registrerte brukere), krever systemet kontaktinformasjon som navn og mailadresser - og i noen tilfeller delvis eller full postadresse eller telefonnummer. Denne informasjonen blir brukt til å kontakte registrerte brukere (våre kunder)med rent operative forhold knyttet til bruk av KN Login -tjenesten, som nedetid på nettsiden eller nye funksjoner i systemet.

Vi selger ikke den enkeltes navn eller annen personlig profilinformasjon til en tredjepart. Vi deler heller ikke informasjon fra registrerte brukere med våre partnere eller en annen tredjepart. All informasjon fra registrerte brukere lagres i samsvar med gjeldende lover.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, et verktøy for web-analyse levert av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker “cookies”, som er tekstfiler som via brukerens datamaskin som hjelper nettstedet å analysere hvordan brukerne opptrer på nettsteder deres (salgsbasert). Informasjonen som cookien samler inn om din bruk av nettstedet (inkludert din  IP-adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA. Ved aktivering av IP-anonymisering vil Google avkorte den siste oktetten i IP-adressen for medlemsstatene i EU, dette gjelder også andre parter (land) involvert i EU-avtalen. Kun i spesielle tilfeller, er hele IP-adressen forkortet og sendt til Google's servere i USA. På vegne av nettstedets leverandør vil Google bruke denne informasjonen som formål av vurdere din bruk av nettsiden, lage rapportere til nettstedet om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning nettstedets aktivitet og leverandørens bruk. Google vil ikke knytte/koble din IP-adresse mot andre data Google oppbevarer.

Du kan avvise bruken av cookies ved å velge riktige innstillinger i nettleseren din. Vær midlertidig oppmerksom på at dersom du gjør det, vil du ikke kunne bruke flere av nettstedets funksjoner. Videre kan du hindre Google's innsamling og bruk av data (cookies og IP-adresse) ved å laste ned en plug-in for nettleseren her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Les mer om hvordan du skal installere plug-in her.

Ytterligere informasjon om vilkår og betingelser for bruk av personvern kan du lese mer om her; http://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller her; http://www.google.com/policies/privacy/. Vær oppmerksom på at dette nettstedet er Google Analytics-koden supplert med "gat._anonymizelp();" for å sikre en anonymisert samling av IP-adresser (såkalt IP-maskering)

Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til at  Kuehne + Nagel kan behandle data om deg på måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.

Personvernerklæring for KN FreightNet for LCL

Når du benytter Vår KN FreightNet tjeneste som gjestebruker eller hvis du registrerer deg, blir du bedt om å oppgi kontaktinformasjon som navn, mailadresse og i noen tilfeller delvis eller full postadresse og telefonnummer.
Denne informasjonen blir brukt til å kontakte deg for driftsrelaterte saker. Vi kan også kontakte deg for markedsføringsformål eller for å fremme nye tjenester til deg. Du kan velge bort disse tjenestene ved å klikke på “unsubscribe”. Ved å be om ytterligere korrespondanse fra  Kuehne + Nagel fra nå av, må du ved et senere tidspunkt klikke “unsubscribe” igjen - dersom du ikke ønsker å bli videre kontaktet angående våre tjenester.