Kuehne + Nagel håndterer hver forsendelse med ytterste forsiktighet og oppmerksomhet. En del av vårt servicetilbud er å ha profesjonelle forsikringsrådgivere tilgjengelig, som kan gi råd angående farer og risiko som kan oppstå under frakt eller lagring. Ved all varehandel er det selger eller kjøpers ansvar å sørge for tilstrekkelig forsikring av varene (INCOTERMS).

Last i transitt er stadig utsatt for risiko med uforutsigbare hendelser, eksempelvis::

  • Brann
  • Trafikkulykker
  • Eksplosjon
  • Ran
  • Storm, oversvømmelse og andre naturkatastrofer
  • Lekkasje
  • Generelle forsikringskrav (sjøfrakt)

Derfor har Kuehne + Nagel og NACORA har designet KN Sure, som en rekke enkle men omfattende løsninger for å sikre din verdifulle last under enhver etappe av transport og lagring. Du kan selv velge om du ønsker en årlig forsikringspolise for all lasten din eller en spot-forsikring pr. forsendelse.

  • KN Sure SPOT  - Enkel løsning for individuelle forsendelser. Ordnes i forbindelse med transportbestilling
  • KN Sure FLEX  - Dekker alle forsendelser fra Kuehne + Nagel, men gir også mulighet til å velge bort forsikringen
  • KN Sure FIX - Dekker ALLE forsendelser, ikke bare via Kuehne + Nagel men også andre aktører

Kontakt våre forsikringsspesialister i Nacora for mer informasjon om hvilken løsning som passer best for dine behov.