Incoterms® 2020

Incoterms® er forskriften som definerer ansvar mellom kjøper og selger ved internasjonal handel. Forskriften tar for seg de gjeldene reglene for hvem av partene som er som er ansvarlig for kostnader og risiko. Incoterms®-regler innarbeides jevnlig i kontrakter for salg av varer over hele verden og er derfor en del av det daglige handelsspråket.

 

 

International Chamber of Commerce (ICC) har lansert Incoterms® 2020 som består av regler for bruk av de 11 Incoterms®- betingelsene. Den tar hensyn til de siste oppdateringene innen kommersiell praksis for å gjøre regelverket mer tilgjengelig og brukervennlig. De nye reglene trer i kraft 1. januar, 2020. Fra og med denne datoen skal alle salgskontrakter henvise til Incoterms® 2020 som den siste versjonen av Incoterms®.

 

Forskjellen mellom Incoterms® 2010 og 2020:

  • Incoterms® 2020 FCA (Free Carrier) gir nå også mulighet for å gjøre en ombord fortegnelse i "Bill of Landing" før godset lastes ombord på skipet.
  • Kostnadsfordelingen mellom selger og kjøper er klarere og fremgår av A9/B9.
  • Ved bruk av incoterms® 2020 CIP (Carrier and Insurance Paid to) er det nå obligatorisk å tegne forsikring på fulle vilkår, Institute Cargo Clause (A) (all risiko, med forbehold om spesifikke unntak).
  • CIF krever fortsatt kun en forsikring med minstedekning til Institute Cargo Clause (C) (antall nevnte risikoer, med forbehold om spesifikke unntak).
  • Incoterms®  2020 reglene; Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP) tar nå hensyn til at varene kan transporteres uten at noen tredjeparts-transportør engasjeres. Det vil si at selger/kjøper benytter egne transportmidler.
  • Incoterms®  2010 ; Delivered at Terminal (DAT) er endret til; Delivered at Place Unloaded (DPU) for å tydeliggjøre at bestemmelsessted kan være et hvilket som helst sted, og ikke nødvendigvis en terminal.
  • Incoterms® 2020 inkluderer sikkerhetsrelaterte krav innen transportbetingelser - og kostnader.


Nyttig informasjon

Incoterms® 2020 utgjør ikke en salgskontrakt, men utfyller den. Følgende struktur skal benyttes:

“[Den valgte incotermsregel] [Navngitt havn, sted eller punkt] Incoterms® 2020”

Eksempel: “CIF Shanghai Incoterms® 2020” eller “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“

Dersom årstall ikke nevnes med Incoterms®, gjelder følgende:
frem til 31.desember 2019, gjelder Incoterms® 2010. 
fra 1. januar 2020, gjelder Incoterms® 2020.

Dersom et annet årstall er oppført, f.eks. Incoterms® 1980, gjelder respektive vilkår. 

Last ned vår infografikk for Incoterms® 2020  *kun engelsk versjon tilgjengelig

Ønsker du å snakke med en av våre eksperter?

Merk: Basert på ICC's hjemmeside; for en mer detaljert forklaring henvises det til International Chamber of Commerce (ICC) for INCOTERMS®  2020. Vår informasjon er tilgjengelig for våre kunder kun med informasjonsformål, vi ønsker derfor å henvise til den offisielle teksten til ICC for ytterligere detaljer om rettigheter og forpliktelser som følger Incoterms® 2020 (https://iccwbo.org).