Net Zero Carbon

 

Kuehne + Nagel med CO2-nøytral transport fra 2020

Vi lover å tilby våre kunder miljøvennlige, bærekraftige og innovative transportløsninger som vil redusere vårt kollektive CO2-avtrykk. Dette er et tiltak for at vil alle skal kunne nærme oss dristige men nødvendige miljømål.

Utslipp av avfallstoffer i havet og global oppvarming påvirker de naturlige økosystemene våre. Uten videre tiltak og handling er liv på planeten vår truet; derfor trenger vi modige og handlekraftige selskaper for å endre kurs. Logistikkindustrien er ansvarlig for 7% av CO2-utslipp - totalt globalt sett. Som et av de ledende logsitikkselskapene i verden er vi forpliketet til å bidra for å redusere denne prosentandelnen, blant annet for å sikre en fremtid for kommende generasjoner.

Net Zero Carbon er vårt globale program i Kuehne + Nagel som skal bidra til å nøytralisere vårt CO2-avtrykk. Dette inkluderer viktige faktorer som:

  • Karbonkontroll Opprettholde effektiv karbonstyring gjennom alle operasjoner
  • Miljømessige produkter & tjenester: Tilby miljøvennlige tjenester til kundene våre 
  • Leverandører og underlevrandørenes miljøytelse: Miljøkriterier for valg og anskaffelse av logistikktjenester


Våre mål

Net Zero Carbon-programmet er vår strategi for å kommunisere CO2 reduksjon for våre transport- og logistikktjenester på verdensbasis. I tillegg til vår egen CO2-nøytralitet, vil vi tilby våre kunder løsninger for å redusere ytterligere CO2-avtrykk i deres forsyningskjede. Dette er mulig gjennom tilgang på "big data" og analyser, sammen med nye digitale plattformer som fremmer transportløsninger som avgir mindre CO2.

Karbonnøytrale utslipp fra 2020

Iløpet av 2020 vil vi være fullstendig karbonnøytrale over hele verden for alt utslipp (punkt 1. og 2. av "The Greenhouse Gas Protocol Initiative" sitt klimautslipps regnskap; GHG Protocol). 

Klimanøytrale leverandører og kunder innen 2030

Vi har i tillegg satt mål som omfatter punkt 3. av "The GHG Protocol" med CO2-krav til våre leverandører som: flyselskaper, rederier og andre transportfirmaer – om å være klimanøytrale innen 2030 sammen med våre kunder .

Vårt først seg mot vårt klimanøytrale mål, omfatter all LCL (less-than-container-load) - sjøfrakt som vil være CO2-nøytral allerede fra 2020.

  

"Vi er alle ansvarlige for miljøet, økosystemet, og fremfor alt menneskene rundt oss– både i forretnings- og privatliv.
Som selskap og ansatte vil vi vise til handlekratft med vårt Net Zero Carbon-program, for å bekjempe CO2-utslipp hvor vi tilbyr bærekraftige og innovative transportløsninger."

Dr. Detlef Trefzger, CEO
Kuehne + Nagel International AG

Vår plan for å bli CO2-nøytral – synlighet, reduksjon og avregning

Reisen mot å bli karbonnøytral innen 2030 har for alvor begynt. Med avansert karbonkalkulator som regner ut fra godkjent global beregningsstandard, er vi i stand til å redusere karbonutslipp i hele verden. Ved å benytte kompensasjon for kabonutslipp vil vi også kunne nøytralisere resterende utslipp.

Sjekk gjerne ut vår 2018 bærekraftsrapport for å lære mer om vårt engasjement for bærekraft.

CO2-nøytral innen 2030, steg for steg

SYNLIGHET

Karbonkalkulator

Å gjøre grønnere valg krever bevissthet om CO2-avtrykket gjennom hvert trinn i forsyningskjeden. Vi har integrert CCWG- metoden (Clean Cargo Working Group) sammen med andre utslippsfaktorer i vår Carbon Calculator , samt kundens utslippsrapporter, slik at avsender kan samle pålitelig data om bruk av utstyr og overvåkningssystemer.Dette gjør det mulig å velge det beste alternativet for rute, transportør og fartøy som dermed reduserer karbonavtrykket som følger av overlødige transporbevegelser.

 

SeaExplorer – digital  plattform for bærekraft

Våre online-plattform for sjøfrakttjenester gir innsikt i verdens største nettverk for sjøfrakt. SeaExplorer tilbyr blant annet full synlighet med nøyaktige CO2- og svovelutslipp på tvers av tjenester, og som videre henviser til ruter med lavest CO2-utslipp. Tjenesten gir også avsender innsikt i hvordan hvert fartøy som frakter sine varer vil overholde IMO- reguleringen.

Bli kjent med SeaExplorer

REDUKSJON

Håndtering av miljøutfordringer er en av hovedfunksjone til vårt QSHE-team. Vi har ISO 14001 miljøsertifisering på mer enn 200 lokasjoner, fordelt på verdensbasis. 

Vårt program for reduskjson av egne direkte og indirekte utslipp, inkluderer:

 • Implementering av teknologi for utnyttelse av solenergi
 • Kildesortering på alle logistikkavdelinger
 • Bruk av fornybar energi
 • Kontinuerlig opplæring for å opprettholde og øke miljøbevisstheten til de ansatte
 • Videokonferanser erstatter i økende grad forretningsreiser
 • Miljøansvarlige på alle lokasjonene våre

AVREGNING

Teknologiutvikling bidrar til reduksjon av utslipp, men ettersom BNP-veksten fører til mer enn dobling av transport globalt sett, reduseres ikke de totale utslippsverdiene nettopp grunnet økonomisk vekst. Tiden er for lengst kommet for å ta alle tiltak seriøst. Karbonutregning er en anerkjent kalkulering som gjør at både selskaper og enkeltpersoner kan drøfte og motveie CO2-utslipp på ulike forsendelser. Vi vil videre redusere CO2-avtrykket ved å invistere i sertifiserte naturbaserte prosjekter rundt om i verden, for å øke den positive innsatsen for miljøet. Denne muligheten vil også være tilgjengelig for våre kunder. 

Les mer