Hasteforsendelser til USA? Vi har løsningen.

For å overkomme flaskehalsene som pågår i dagens forsyningskjeder, tilbyr nå Kuehne + Nagel stykkgodstjeneste med hastelevering til flere destinasjoner i USA. Vår LCL-sjøfrakt blir fremskyndet ved at vi unngår innenlands-godsstasjoner for ytterligere konsolidering av forsendelser.

KN LCL expedited service – rask levering uten å gå på akkord på prisen

  • Opptil 12 dager raskere enn vanligere LCL-tjenester, med direkte rute fra destinasjonens havn til mottakers dør
  • Prioriterte forsendelser grunnet faste avtaler med de største transportørene
  • Sikker håndtering av lasten hele veien via våre egne konsoliderings-containere, helt frem til endelig destinasjon
  • Økonomisk alternativ til flyfrakt (pris/kg) 

La oss sammen finne ut av hvordan vi kan hjelpe deg.

Here: Norge KN LCL expeditet service

Kontaktform KN LCL expeditet service
Kommunikasjon
Du har muligheten til å reservere deg mot kommunikasjon fra oss, hver gang vi kontakter deg. I vår Privacy Policy finner du ytterligere informasjon om hvordan vi håndterer personlige data.