Kunder av Kuehne + Nagel kan enkelt opplyse om VGM for lastede containere via KN VGM Portal.

Du trenger følgende informasjon:

  • containernummer og forseglingsnummer
  • VGM (Verified Gross Mass/totalvekten på containeren med all innhold)
  • Sertifisert metode

 Når du klikker "Confirm & Submit" (Bekreft & Send) overfører du opplysningene du har lagt inn til Kuehne + Nagels systemer, og har dermed gjennomført VGM.

Hvordan du bruker KN VGM Portal

“Shipment” feltet viser standardinformasjon om din forsendelse. For ytterligere informasjon, kan du klikke på "Tracking".

Dersom du har booket mer enn 1 container, kan du tikke av boksen under “Verified Gross Mass (VGM) Declaration” for å kopiere Verification Company og Authorized Person til alle dine containere.

I feltet “Booked Containers” kan du klikke "show all containers" for fullstendig oversikt over alle containere du har booket på sendingen din.

Vennligst fyll inn container detaljene på de tilhørende containerene.

Deretter, fyll inn containernummer og forseglingsnummer - for hver containertype som er registrert i din forsendelse.

Neste steg er å fylle ut VGM (Verified Gross Mass) = totalvekten for pakket container (hver og en) inkludert vekten på lasten, lasteutstyr/paller, underlag, sikringsmateriell og egenvekten på containeren(e).

Velg hvilken metode du har brukt for å veiie containeren(e) (se under for mer informasjon om metodene).

Metode 1

Etter containeren er pakket og forseglet, kan avsender veiie selv, eller organisere en tredjepart til å veiie totalvekten av containeren.

 

 

 

     

 

Metode 2 

Avsenderen eller tredjeparten som er organisert via avsenderen, veiier alt  fraktinnhold som skal fraktes med containeren. Dette er inkludert underlag, paller, støtte- og sikkerhetsmateriell i tillegg til selve lasten. Dette skal summeres opp sammen med egenvekten av containeren, slik at man får totalvekten på containeren for forsendelsen.

 

Neste steg er å fylle inn navet på bedriften og autorisert person som er ansvarlig for frakten og VGM.

Man har mulighet for å laste opp dokumenter dersom dette er nødvendig. Eksempel kan være notater fra veiing, pakkelister, etc.

 

Klikk på “Add documents” for å laste opp dokumentene dine. Anbefalt format er "PDF" men også andre vanlige filformater er mulig å benytte.

Til slutt klikk på “Confirm & Submit” for å bekrefte og sende dine opplysninger til oss.

Merk deg følgende: Spesielle tegn som @ og ! er ikke tillatt. Vennligst bruk alternative tegn.

Denne siden støtter også mobile enheter for å sikre at informasjon kan sendes rett etter containeren er lastet.

Ved eventuelle problemer kontakt ditt lokale Kuehne + Nagel kontor. Kontaktinformasjon finner du på booking bekreftelsen. Du kan også finne vår kontaktinformasjon her