Hva er SOLAS?

SOLAS er en internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, som ble opprettet i 1914. På engelsk: “International Convention for the Safety of Life at Sea”.

Den første versjonen ble vedtatt som følge av Titanic katastrofen i 1912. Siden den gang har det kommet flere versjoner og siden 1948 har International Maritime Organization (IMO) utviklet og vedlikeholdt SOLAS.

Hva er container VGM?

VGM står for den totale vekten av lasten (Verified Gross Mass) som inkluderer vekten på lasten, laste-/støtteverktøy /paller, forpakning, sikkerhetsutstyr samt containerens egenvekt (vekten av en tom container).

Hva er de grunnleggende kravene?

Avsenderen må oppgi den totale vekten for forsendelsen, til rederiet/sjøfraktspeditøren/fraktselskapet ansvarlig for sjøfrakten. Dette inkluderer vekten på lasten, laste-/støtteverktøy /paller, forpakning, sikkerhetsutstyr samt containerens egenvekt. Sammen med disse opplysningene skal det også følge en signatur (kan være elektronisk) for å identifisere personen som er ansvarlig for å ha oppgitt vekten. Denne informasjonen MÅ i de fleste tilfeller kommuniseres til sjøfraktspeditøren/fraktselskapet, i forkant av containerens ankomst til havneterminalen.

I hvilke land gjelder SOLAS/VGM?

Alle land som er medlemmer av IMO (International Maritime Organization), eller FN - MÅ følge VGM kravene. Noen land vedtar automatisk de nye SOLAS-reglene som en nasjonal regel eller lov, mens andre land kan også ha tilleggskrav.

Hvorfor kommer “VGM” nå?

Dette kravet ble ansett som nødvendig for å sikre at avsenderen gir pålitelig og nøyaktig totalvekt på containeren til transportøren av sikkerhetsmessige grunner. Mange ulykker forårsaker skader på mennesker og verdier som følge av unøyaktige vekterklæringer.

Hvem er er ansvarlig for å oppgi VGM?

Ifølge SOLAS kravene er det avsender som står på BL (ocean bill of lading) som er ansvarlig for å oppgi totalvekten på containeren, til rederiet/sjøfraktspeditøren/fraktselskapet ansvarlig for sjøfrakten samt terminalansvarlig. Kuehne + Nagel er en såkalt NVOCC (non vessel operating common carrier) og er dermed ansvarlig for å rapportere VGM som er oppgitt av avsender, videre til rederiet.

Hvordan kan jeg veie containeren for å følge VGM kravene?

Det er 2 ulike veiemetoder som er tillatt:

Metode 1: Etter containeren er pakket og forseglet, kan avsender veie selv, eller organisere en tredjepart til å veie totalvekten av containeren.

Metode 2: Avsenderen eller tredjeparten som er organisert via avsenderen, veier alt fraktinnhold som skal fraktes i containeren. Dette inkluderer underlag, paller, støtte- og sikkerhetsmateriell i tillegg til selve lasten. Dette skal summeres opp sammen med egenvekten av containeren, slik at man får totalvekten på containeren for forsendelsen.

For ytterligere informasjon og forklaringer, gå inn på WSC (World Shipping Council).

Hva er “Metode 1”?

Etter containeren er pakket og forseglet, kan avsender veie selv, eller organisere en tredjepart til å veie totalvekten av containeren.

Hva er “Metode 2”?

Avsenderen eller tredjeparten som er organisert via avsenderen, veier alt fraktinnhold som skal fraktes i containeren. Dette inkluderer underlag, paller, støtte- og sikkerhetsmateriell i tillegg til selve lasten. Dette skal summeres opp sammen med egenvekten av containeren, slik at man får totalvekten på containeren for forsendelsen.

Hvordan kan jeg få vite egenvekten på containeren?

Containerens egenvekt er vist på døren på containeren. Noen rederier har informasjon om egenvekten av containeren tilgjengelig på sine nettsider.

Vær oppmerksom på at dersom containere har vært igjennom reparasjoner, eller om det finnes vått treverk eller lignende kan den offisielle egenvekten av containeren være feil.

Kan containeren bli veid ved havneterminal?

Containerne kan veies på havneterminalen der hvor dette er mulig. Utfordringen er at ikke alle terminaler har en infrastruktur for å kunne utføre denne tjenesten, spesielt når det er store fraktvolumer som går gjennom terminalen. Veiing av containere på havneterminalen kan dessuten medføre betydelige forsinkelser.

Hvilken informasjon må avsender bistå med?

Nødvendig informasjon Kuehne + Nagel trenger fra avsender er:

  1. Totalvekt av container (VGM pr. container)
  2. Signatur (navn i blokkbokstaver for EDI) av autorisert person for erklæring av vekt og bedriftsinformasjon
  3. Ytterlig informasjon og/eller dokumenter om dette kreves av statlige myndigheter

Hva er fristen for å oppgi VGM til Kuehne + Nagel?

Siste frist for å oppgi VGM til Kuehne + Nagel vil variere fra havn til havn, ettersom de statlige reglene for VGM kan variere fra land til land der myndighetene bestemmer de maritime reglene. Ta kontakt med ditt lokale Kuehne + Nagel kontor for å finne ut eksakt informasjon.

Hva om jeg (avsender) glemmer å sende VGM for containeren(e)?

Kuehne + Nagel overvåker konstant VGM-status gjennom varsling for å sikre tidsnok innlevering av VGM for å unngå forsinkelser og å ikke kunne laste.

En av våre sjøfraktspesialister vil kontakte deg dersom du skulle mangle VGM.

Hva konsekvensene om jeg ikke leverer VGM?

Transportøren og terminaloperatøren kan ikke laste en container ombord i et skip så lenge de ikke har fått bekreftet bruttovekt for containeren.

Når Kuehne + Nagel laster FCL på vegne av avsender, hvem er da ansvarlig for å levere VGM?

I tilfellet der Kuehne + Nagel fungerer som en lageroperatør eller lignende med lasting og veiing av container på vegne av avsender; er den ansvarlige for VGM den som er navngitt i transportørens B/L eller SWB - også ansvarlig for levering av VGM til transportøren.

Kuehne + Nagel begrenser sine forpliktelser vis-à-vis avsender på grunnlag av vilkår og betingelser og/eller særskilt avtale med kunden.

 

Hvem har ansvaret for å overvåke “SOLAS VGM”?

Det er de offentlige etater/myndigheter som for eksempel kystvakten i USA eller Storbritannia er ansvarlig for at reglene blir fulgt.