Luftfartsmarkedet opplever betydelige endringer. Bestillinger av nye fly har nådd høyder som man ikke kunne forutse, noe som resulterer i økt press på hele forsyningskjeden. Samtidig kjemper flyselskapene for sin fortjeneste hvor faktorer som drivstoffkostnader, utvikling og politiske situasjoner har en nøkkelrolle.

Kuehne + Nagel vet at luftfartssektoren har unike utfordringer som krever unike løsninger. Gjennom de siste 20 årene har våre dedikerte spesialister utviklet logistikkløsninger for en rekke kunder i ulike markedssegmenter. Disse inkluderer blant annet flyselskaper, flyprodusenter, leverandører og leasingselskaper for å nevne noen. 

Kuehne + Nagels prisvinnende "Supply The Sky" program dekker kompetanse for alle stadier av flyets livssyklus.

Våre tjenester

 • Produksjon logistikk for produsenter og leverandører
 • Leverandørstyring med konsolidering og kontroll av interiør- og utstyrsleverandører, samt utstyr.
 • Reservedel logistikk ved hjelp av helautomatisk lager eller manuelle anlegg samt distribusjon via våre globale distribusjonsnettverk med full oversikt på reparasjonssykluser
 • Motor logistikk som omfatter eksperthåndtering med omfattende kunnskap og kompetanse i å frakte tidskritiske og krevende motorer
 • AOG-team for konsolidering og koordinering av materialer ved kritiske hendelser
 • "Inflight" logistikk for ombord tjenester til catering- og flyselskaper

Dine fordeler

 • Fullstendig kontroll over transportbevegelser og deler i produksjon
 • Reduserte logistikk kostnader gjennom  "just-in-time" -leveranser
 • Redusert risiko på kritiske bestillinger på AOG's og motorer
 • Spar tid via reduserte dag-til-dag operative utfordringer
 • Optimalisering av "Inflight" logistikk kostnader - samt kostnader forbundet med SkylogistiX
 • Økt sporbarhet og servicetilbud

For mer informasjon, vennligst last ned vår brosjyre eller kontakt oss.