Vi har både ressurser og kompetanse til å gi et betydelig konkurransefortrinn med vår logistikk i bilindustrien - verden rundt. Vår lange erfaring i bransjen er grunnen til at vi kan levere veletablerte logistikkløsninger som er spesielt tilrettelagt for bilindustrien.

Vårt globale nettverk, informasjonsteknologi og høyt kvalifiserte eksperter bidrar til innovativ utvikling og vellykket implementering.

Våre tjenester

 • Global 24 timer dør-til-dør "track and trace" med KN Login 
 • Dyktige spesialister innenfor bilindustrien
 • Air CBU logistikk
 • Produksjonslogistikk
 • Innkommende og utgående logistikk
 • Distribusjon av deler
 • "Etter-salg" logistikkløsninger

Kuehne + Nagel tilbyr komplette multimodale tjenester hvor vi i tillegg hjelper deg med å forbedre din effektivitet og redusere dine kostnader. 

Dine fordeler

 • Operasjonell dyktighet og samarbeid som utgjør målbare stordriftsfordeler
 •         Optimalisert lagerbeholdning og kortere ledetider
 • Redusert transport-, lager- og administrasjonsrelaterte kostnader
 •         Bedre sporbarhet og kontroll ved uforutsette hendelser i forsyningskjeden
 •         Forbedret effektivitet og høyere servicegrad ved "Best Practice" deling og kontinuerlig forbedringstiltak
 •         Key account håndtering

For mer informasjon, vennligst last ned vår brosjyre eller kontakt oss.