Feltutbygging, vedlikehold og modifikasjon? Andre utbyggingsprosjekter som involverer store varestrømmer og komplekse logistikkløsninger kombinert med stramme budsjett- og tidsfrister? Våre erfarne SCM team med tverrfaglig kompetanse ivaretar logistikkstyringen og gjennomføring mens du holder kontroll på din kjernevirksomhet. Vi ser på oss selv som en del av kundenes prosjekt team der vårt ansvar er å forvalte hele den komplekse forsyningskjeden.

Vi utvikler kontinuerlig våre logistikkløsninger for olje- og gassindustrien inkludert serviceselskaper, boreselskaper samt subsea og andre virksomhetsområder. Ved å bruke Kuehne + Nagel som totalleverandør kan du oppnå kostnadsreduksjoner og samtidig levere på tid. Uavhengig av geografi, våre lokale eksperter kobler dine behov med vårt globale nettverk. Ofte er dine kunder eller leverandører allerede kunde av oss fra andre lokale eller global avtaleforhold. Vi kjenner verden.

Våre tjenester

 • SCM kundeteam med erfarne og dedikerte spesialister
 • Multimodal kompetanse - ett kontaktpunkt for kunder og leverandører
 • Rådgivning innen toll- og avgiftsspørsmål: forskrifter, nasjonal og internasjonal momsproblematikk
 • Alle former for transport: sjø, fly og bil med tilhørende tilleggstjenester
 • Planlegging og koordinering av chartering, tungløft og break-bulk
 • Konsolidering av sendinger og optimalisering av transportløsninger over hele verden
 • Kompetanseoverføring f.eks gjennom "In-house" personell

Dine fordeler

 • Bruk vår erfaring. Gjennomfør bedre prosjekter gjennom optimalisering av forsyningskjeden
 • Vårt eget globale logistikknettverk
 • Full oversikt og kontroll med sanntidsstatus via vår OGS IT-løsning
 • Unngå suboptimalisering og få full oversikt ved å samle alle tjenester gjennom Kuehne + Nagel
 • Fleksibilitet gjennom våre dedikerte ressurser - tilgjengelig til enhver tid og gjør dine faste kostnader variable
 • Generell kostnadsreduksjon og sparing

For mer informasjon, vennligst last ned vår brosjyre eller kontakt oss.