KN PharmaChain - 

Når kun det beste er godt nok.

Du trenger en solid samarbeidspartner som tar hånd om de komplekse logistikkbehovene legemidler krever på et globalt nivå. Du trenger også at medikamentene og helseproduktene kommer frem til lokasjoner i hele verden          med svært stram tidsplan.

Vi vet at du er helt avhengig at produktene dine blir håndtert og levert i perfekt stand og fullstendig kompatibel med både lokale og globale regler. Du kan være trygg på at vi er akkurat den samarbeidspartneren.


Vi forenkler kompleksiteten

Vi håndterer hver del av logistikkjeden som et enkelt selskap, uansett transportform, lagrings- eller samsvarsnivå som trengs. I din daglige drift, oversettes dette til dedikerte ansatte som har full oversikt over hele logistikkjeden, fra leverandør til sluttkunde. De står ved din side for å planlegge effektive ende-til-ende løsninger som leverer det øverste nivået av presisjon og pålitelighet. 

I praksis betyr dette at vi konsoliderer og optimaliserer logistikkoperasjonen og forenkler kompleksiteten,              slik at du kan fokusere på det som betyr mest for deg og dine sluttforbrukere.


Vi forstår dine spesifikke krav

Når du tar med deg produktporteføljen til kunder og pasienter til ulike steder i verden, står du overfor en rekke varierende krav til overholdelse og leveringsbehov. Ved å stole på vår dype bransjeekspertise og avanserte kilder for risikovurdering, veileder vi deg for å finne det mest effektive og passende logistiske oppsettet for hver forsendelse.

For deg betyr det at vi skreddersyr løsninger for hver enkelt forsendelse  - der vi alltid vil sette integriteten til produktet ditt først.

 

Vi innfrir regleverket etter høyeste standard

KN PharmaChain i møtekommer både standard og avanserte regelverk. Vårt globale nettverk opererer på alle nivåer     med overholdelse av 194 GxP-sertifiserte operasjoner over hele verden. Samtidig er vårt team av eksperter på plass        24/7/365 for å overvåke dine forsendelser gjennom digitale applikasjoner og grundig tilsyn.

For deg betyr det at du kan være sikker på at produktene dine ankommer endelig destinasjon med nødvendig overensstemmelsesnivå, vist ved riktig dokumentasjon.

 

Vi opererer globalt med presisjon.

Vårt KN PharmaChain-nettverk drives av oss og blir kontinuerlig revidert og utvidet. Vår globale
standardiserte prosesser
er ubøyelig prøvd, testet og utviklet - og våre eksperter fortsetter å utvikle deres
kompetanse for å sikre og fremme KN PharmaChain.

Du kan derfor trygt stole på at vi tar totalansvar for alle logistikkprosesser etter dine krav - for hvert
produkt i porteføljen din.

KN PharmaChain

KN PharmaChain tilbyr integrerte og tilpasningsdyktige prosesser for mest mulig risikoreduksjon, redusere avskrivning,
og til slutt levere en trygg og positiv opplevelse til sluttbruker.

Fordi det er det som betyr mest.