Ressurspublisering

Brexit – enkel løsning online

Storbritannia forlot EU formelt 31. januar 2020. I overgangsperioden frem til 31. desember 2020 var tidligere gjensidige avtaler mellom NO som EFTA-stat og EU (inkludert Storbritannia) fortsatt i gjeldene. Disse avtalene er nå erstattet med en frihandelsavtale mellom Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein.

Kontakt oss 

​​​​​Onlineløsningen som gjør fortollingen sømløs

For å sikre en fullstendig og kompatibel utførelse av grensepasserende forsendelser har Kuehne+Nagel oversatt de nye tollkravene til en automatisert digital løsning.
Automatisering av toll- og eksportprosedyrer på et tidlig tidspunkt, bidrar til en forenklet digital dokumenteringen for våre kunder. På den måten er tolldokumentene klare for klarering når forsendelsen ankommer grensen i NO og UK.

Enkelt og greit, slik at du kan fokusere på virksomheten din.

Hvordan det fungerer i praksis? Ved å behandle eksportdata fra eksportøren digitalt, samle inn importdata fra importøren og slå dem sammen for å opprette en eksport- og importerklæring, oppfyller du både NO- og UK-kravene. Denne digitale løsningen ivaretar også ekstra krav, for eksempel sikkerhetsdokumentene som kreves for hver forsendelse.

Fortsett å send varene dine over grensen uten bekymringer.

Kontakt oss 

NO og britiske tollfritak etter Brexit

Næringsdrivende kan benytte seg av å utsette moms, hvor importmoms bare skal regnskapsføres, men ikke betales på tidspunktet for innreise i Storbritannia. 
I tillegg, hvis varerene oppfyller opprinnelsesreglene (RoO), gjelder nulltariffer og kvoter på vareforsendelser til og fra NO og UK. Importøren er forpliktet til å dokumentere preferansetollbehandling enten med en "opprinnelseserklæring" eller et varesertifikat (EUR1) levert av eksportøren.

Hva er de kommende endringene?
 
Fra 1. januar 2022

  • Tolldeklarasjoner for UK import kreves for alt gods og det er ikke lenger mulig å utsette klarering
  • Tollkontroll av UK import fra Europa
  • "Goods Vehicle Movement Service" (GVMS) obligatorisk for import til Storbritannia
  • Forhåndsmelding for animalske produkter (POAO) og dokumentkontroll av det britiske IPAFFS-systemet
For å unngå forsinkelser relatert til prosedyrer og minimere administrasjonsarbeid relatert til grenseoverganger, tilbyr Kuehne+Nagel tjenester der vi har ferdige utfylte tolldokumenter i Storbritannia på forhånd. Dette betyr at last allerede vil bli fortollet i Storbritannia før ankomst til den europeiske avgangshavnen..

Fra 1. juli 2022

  • Forhåndsvarsling (ENS) kreves for all import til Storbritannia
  • "Export Health Certificate" kreves for POAO
  • Forhåndsmelding for sanitær- og plantehelseprodukter i det britiske IPAFFS-systemet
  • Fysiske grensekontroll for dyr og POAO, samt planter og planteprodukter

Vi tar hånd om dine britiske tollerklæringer etter Brexit. Dette er hva vi trenger fra deg:

Din autorisasjon tillater Kuehne+Nagel å sende inn tollinformasjon til UK HMRC ila en 12-måneders periode. Uten denne 12-måneders autorisasjonen må vi innhente autorisasjon for hver enkelt forsendelse - som kan føre til mulige forsinkelser.

For at vi skal bistå med tolldeklareringen trenger vi en fullmakt fra deg (trenger bare å fylles ut en gang)

EORI-nummeret (Economic Operators Registration and Identification) er en forutsetning for fortolling av varer i EU og Storbritannia. De fleste norske selskap har ikke EORI nummer og vil heller ikke trenge det etter Brexit

Oppgir vilkår og betingelser, verdi, mengde og beskrivelse av varer. Toll og mva er beregnet basert på verdien av varer og valuta.

Global, standard klassifiseringskode

Kort beskrivelse av varene

Valuta og verdi av varer for kunne beregne eventuelle avgifter og merverdiavgift

Enighet om Incoterms mellom selger og kjøper, for å definere hvem som er ansvarlig for fortolling og tilhørende kostnader

Dersom Kuehne + Nagel ikke får i oppdrag å utarbeide hele importdeklarasjonen, oppgir du inngangsnummer (ENO) i transportordren.

Opp til en verdi av 50 000 kroner: preferanseoppgave på handelsfakturaen er godkjent.
Fra kr 50 000: det trengs enten et varesertifikat EUR1 eller en preferanseangivelse kombinert med autorisasjonsnummeret som autorisert eksportør.

Hvis avsenderen oppretter eksportdeklarasjonen uavhengig av hverandre, må du oppgi Movement Reference Number (MRN) til Export Accompanied Document (EAD) - som skal settes inn i transportordren. Kuehne+Nagel trenger en kopi av denne slik at vi kan legge inn Tolletatens referansenummer for utførsel på fraktdokumenter.

Har du spørsmål?

ola røynestad

Hør med våre brexit spesialister

Kontakt oss