Ressurspublisering

null Brexit – enkel løsning online

Fra 1. januar 2021 kreves tollprosedyrer og full tolldeklarasjon på alle varer som krysser grensen mellom Storbritannia og EU. Norge er ikke medlem av EU, og tollprosedyrer og deklarasjon er allerede obligatorisk for vareflyten mellom Storbritannia og Norge. Endringene mellom EU og Storbritannia ventes å medføre trafikale utfordringer på den britiske grensen. For å unngå unødvendige forsinkelser ved grensen eller hindrede leveranser, har vi utviklet en automatisk, digital løsning for å gjøre fortolling til en enkel og bekymringsfri opplevelse for deg.

Kontakt oss 

​​​​​​Tollkrav mellom Storbritannia og EU blir obligatorisk

Formelt forlot Storbritannia EU 31. januar 2020. Uavhengig av resultatet av forhandlingene om en frihandelsavtale, vil tollprosedyrene bli obligatoriske når overgangsperioden avsluttes 31. desember 2020, og vil anslagsvis medføre en femdobling av antall tolldeklarasjoner i Storbritannia. Britiske myndigheter har introdusert en utsatt fortollingsprosedyre for forsendelser fra EU, kalt Customs Freight Simplified Procedure (CFSP), for å lette selve grensepasseringen. Men denne ordningen vil ikke bli gjeldende for sendinger fra Norge. Tollprosedyrene for forsendelser mellom Norge og Storbritannia vil for alle praktisk gjøremål, forbli som i dag.

Trafikksituasjonen som vil oppstå ved nyttår krever en ordentlig forberedelse for å unngå at varer blir forsinket.

​​​​​Onlineløsningen som gjør fortollingen sømløs

​​​Tollprosedyrer kan være utfordrende - og det forstår vi. For å lette hodepinen ved datainnsamling for riktig etterlevelse, og for å hjelpe deg med å flytte varene dine så uhindret som mulig, har vi utviklet en enkel og automatisert løsning. Den behandler eksportdata digitalt fra eksportøren, samler inn importdata fra importøren, og slår dem sammen for å lage en eksport- og importdeklarasjon som oppfyller både kravene i Storbritannia og Norge..

Enkelt og greit, slik at du kan fokusere på virksomheten din.

I tillegg gir løsningen fleksibiliteten til å dekke alle øvrige krav til datainnsamling, som vil bli nødvendig som f.eks. sikkerhetsbestemmelser for hver forsendelse - til og fra Storbritannia.

Vil du bli bedre forberedt?

Kontakt oss 


Vi tar hånd om dine britiske tollerklæringer etter Brexit. Dette er hva vi trenger fra deg:

For å bistå deg med tolldeklareringen trenger vi en fullmakt fra deg (trenger bare å fylles ut en gang)

EORI-nummeret (Economic Operators Registration and Identification) er en forutsetning for fortolling av varer i EU og Storbritannia. De fleste norske selskap har ikke EORI nummer og vil heller ikke trenge det etter Brexit

Inkludert på handelsfakturaen

Global, standard klassifiseringskode

Kort beskrivelse av varene

Valuta og verdi av varer for kunne beregne eventuelle avgifter og merverdiavgift

Enighet om Incoterms mellom selger og kjøper, for å definere hvem som er ansvarlig for fortolling og tilhørende kostnader

Har du spørsmål?

ola røynestad

Hør med våre brexit spesialister

Kontakt oss