Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake Bilfrakttjenester

Innfri kundenes forventninger ved å levere forsendelsen pålitelig og i tide - over hele Europa.

Europa er et mangfoldig kontinent som består av varierte kulturer, lokale lover og utøvende praksis. Forsendelser igjennom Europa kan derfor by på uforutsette utfordringer. Fra forskrifter som endres fra land til land, til høysesonger som kan forårsake kapasitetsmangel - det er mange ting du må ta i betraktning når lasten din tar turen for å nå kundene dine.

Vi i Kuehne+Nagel, er forpliktet til å utvikle tjenester som hjelper virksomheten din å vokse. Med over 8000 spesialister innen bilfrakt på mer enn 180 lokasjoner over hele kontinentet, leverer vi lasten din fra dør til dør over hele Europa. Våre erfarne lokale team, hjelper deg med fleksible løsninger for enhver utfordring du kan møte.

Det betyr at du vil slippe unna uforutsigbare markedsforstyrrelser da bil-flåten (eid av både Kuehne+Nagel, samt faste og pålitelige underleverandører) garanterer en jevn servicekvalitet, sammen med kapasitet - selv i pressede markedssituasjoner. Du vil også ha kontroll over forsendelsen din med leveringsbevis (POD) og tilgang til myKN, med total synlighet for hele transporten din. Våre eksperter vil umiddelbart gripe inn proaktivt dersom det oppstår uregelmessigheter.

Vi ønsker å gi deg tilliten og sikkerheten du trenger i en transportpartner. Knytt virksomheten din opp mot vårt europeiske nettverk, og få godset ditt levert med lokal kompetanse.

Bilfrakttjenester 

Spesialiserte løsninger

Vi strekker oss langt for at du skal kunne holde dine løfter til dine kunder og partnere over hele Europa. Kontakt oss i dag for mer informasjon.


Gebyrer og tillegg

Fra mai 2024: 19,02%

Fra mai 2024: 21,80%

Prisjustering for Road Logistics - pr 1. Januar 2023

Vi er, og vil fortsatt bli, påvirket av ettervirkning av pandemien, i tillegg til Brexit, generell sjåførmangel i Europa, endringer i regelverk for sjåfører og generell uforutsigbarhet i markedet. Samtidig blir kostnadene også påvirket av at man opplever økte volumer og fortsatt stigende etterspørsel etter transporttjenester.

Alt dette resulterer i et betydelig kostnadspress fra våre underleverandører og for at vi skal kunne sørge for en optimal servicegrad for våre kunder, må vi sikre nok kapasitet fra godkjente og profesjonelle aktører i markedet. Summen av dette øker våre totale produksjons kostnader.

Med bakgrunn i ovenstående oppjusterer vi våre priser og tjenester med 12,5 % fra 1. Januar 2023. Dersom du har spørsmål knyttet til prisjusteringen, ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos oss.