Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake Fortolling

Tollbarrierene på verdensbasis vokser, noe som gjør det vanskeligere å styre forsyningskjeden. Vi har over 1000 dedikerte fagpersoner som veileder med løsninger som er skreddersydde for vareflyten.

Uansett hvor du trenger tollkompetanse, har vi ansatte, lisenser og tillatelser til å klarere forsendelsene dine etter planen. Uansett volum, omfang eller skala, kan vårt globale nettverk av spesialister oppfylle forpliktelsene i alle verdensdeler du driver forretninger.
Velg blant våre verdiskapende tjenester - gjennomført grundig og effektivt.

Tjenester: Enten du importerer eller eksporterer varer, har vi et bredt spekter av tjenester for å forbedre forsyningskjeden din. Vi deklarerer dine varer, gir bistand for beregning og rapportering av avgifter. Våre konsulenttjenester strekker seg over et stort spekter av tollfaglige emner, som bla. klassifisering, tollverdi, frihandel og incoterms. 

Handelsstyring: Når du vil redusere risiko og administrere kostnader ved grenseoverskridende sendinger, er våre eksperter og konsulenter klare til å hjelpe. Få kunnskap om frihandelsavtaler, internasjonale tollsatser, tollverdi, prosedyrer eller andre temaer du ønsker. Avdekk potensial for skjulte tollbesparelser. 

Våre ansatte har høy tollfaglig kompetanse. Flere er utdannet av og har sin bakgrunn fra, Tolletaten. Vi sørger selvsagt at alle myndighetskrav følges for deg og din vareflyt. Vi vurderer forsyningskjeden din og utfører eller bistår deg ved revisjoner. Vi hjelper deg også med å utvikle proaktive prosesser som forhindrer straff og bøter. 

Digitalisering: La oss hjelpe deg med digitalisering av tollprosedyrene. Single Windows Customs Portal er et automatisk sentralt inngangspunkt for alle europeiske tollklareringer. Kontrollpanelet og rapporteringsløsninger gir deg full oversikt over informasjonen, slik at du kan ta strategiske beslutninger om handelsflyt. Vi har også løsninger som ivaretar myndighetenes krav til deg som importør/eksport for lagring av tolldeklarasjonene og underlagsdokumentasjonen. 

Dra nytte av alle fordelene med våre tolltjenester:

  • Sørg for at du og dine kunder betaler korrekte avgifter gjennom korrekt bruk av frihandelsavtaler
  • Vær proaktiv med endringer i tollbestemmelser, prosedyrer og lisenser som påvirker virksomheten din
  • Få bistand med strategisk outsourcing av tolloperasjoner og styring av tredjeparts agentklareringer
  • Få støtte til søknader, prosedyrer, lisenser med mer

Ta kontakt nå for å få vite mer. 


Tollkonsulenttjenester

Vi har lang erfaring innen global logistikk og fra Tolletaten, herunder avgiftsmessige utfordringer knyttet både til Norge, Europa, inkludert Kontinentalsokkelen, samt internasjonal skip & skipsfart. Vår styrke er vårt globale nettverk av konsulenter. Der andre har samarbeids partnere, har vi kollegaer. For å kunne hjelpe våre norske og globale kunder, er ikke teoretisk kunnskap nok. Like viktig i problemløsningen, er de erfaringer vi har tilegnet oss i praktisk arbeid knyttet til forskjellige kunderelaterte problemstillinger i inn- og utland.

Vi bistår norske bedrifter innenfor en rekke fagområder, blant annet klassifisering av varer, frihandelsavtaler, tollverdi og restriksjoner. Våre konsulenter gjennomfører «tollhelsekontroll» i bedriften. Vi finner styrkene og svakhetene i dine nåværende prosesser og foreslår eventuelle endringer. 

Vi kan bistå i mer enn over 100 land med å undersøke krav til f.eks importlisens, produktkrav, påkrevd dokumentasjon og nivået på toll og avgifter. 

Norske virksomheter forplikter seg ofte til å levere varer som inngår i en totalleveranse der bygging og produksjon skjer utenfor Norge. I slike sammenhenger vil det være avgjørende betydning at man unngår visse Incoterms og at man er i stand til å håndtere tollmessige forpliktelser – eller unngår disse.

Norske bedrifter kjøper i økende varer i EU - og videreselger disse enten internt i EU eller til tredjeland. I andre tilfeller kjøper man inn råvarer og bearbeider disse internt i EU. Vi hjelper deg med forslag til forskjellige løsninger slik at involverte parter ikke eksponeres avgiftsmessig.