Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake Incoterms 2020 – internasjonale handelsforskrifter

Vi har erfaringen og kompetansen du trenger for å navigere blant reglene for salg av varer rundt om i verden.

Å kjøpe og selge varer i det internasjonale handelssystemet kan ofte være komplisert, med tanke på at ansvar, kostnader og risiko for alle parter må fastsettes.

For å hjelpe deg med import og eksport av handel, introduserte International Chamber of Commerce (ICC) de internasjonale kommersielle vilkårene (Incoterms®), som fungerer som verdens viktigste handelsbetingelser for salg av varer. Enten du fullfører en innkjøpsordre, pakker og merker en forsendelse, eller utarbeider et opprinnelsesbevis, har disse forskriftene blitt en del av vårt daglige handelsspråk og er der for å veilede deg.

Helt siden den første publiseringen av reglene i 1936 har ICC opprettholdt og utviklet dem. For å forberede næringslivet på det neste århundret med global handel, ble den nyeste utgaven, Incoterms® 2020, lansert den 1. januar 2020 og bør benyttes fremover.

Reglene i Incoterms® har en serie med tre-bokstavers handelsbetingelser som alle har veldig presise betydninger for salg av varer over hele verden. 

Last ned det offisielle Incoterms-diagrammet her.


Regler for enhver modus eller transportform:

EXW – Ex Works (navngitt leveringssted)

EXW brukes ofte når du foretar et innledende tilbud for salg av varer uten å ta med noen kostnader, og betyr at selgeren har varene klare i sine lokaler eller på et annet navngitt sted (verk, fabrikk, lager osv.). Selgeren trenger ikke å laste varene på et kjøretøy, og trenger heller ikke å tømme varene for eksport.

FCA – Free carrier (navngitt leveringssted)

FCA kan ha to forskjellige betydninger, hver med forskjellige nivåer av risiko og kostnader for kjøper og selger. FCA a) brukes når selgeren leverer varene, klarert for eksport, på et navngitt sted som er deres egne lokaler. FCA b) brukes når selgeren leverer varene, klarert for eksport, på et navngitt sted som ikke er deres lokaler. I begge tilfeller kan varene leveres til en transportør som er valgt av kjøperen, eller til en annen part som er valgt av kjøperen.

CPT – Carriage paid to (navngitt leveringssted)

Under CPT betaler selgeren for godstransport frem til det navngitte leveringsstedet. 

CPIT – Carriage and insurance paid to (navngitt leveringssted)

Ligner på CPT med unntak av at selgeren er pålagt å innhente minsteforsikring for varene under transport. 

DAP – Delivered at place (navngitt leveringssted)

Selgeren anses for å ha oppfylt leveransen når varene blir stilt til disposisjon for kjøperen på det ankomne transportmiddelet og klar for lossing på det angitte bestemmelsesstedet. I henhold til DAP-betingelser, må selgeren håndtere alle risikoene som er forbundet med å bringe varene inn.

DPU – Delivered at place unloaded (navngitt leveringssted)

Dette er en Incoterm som krever at selgeren leverer varene, ferdig losset, på det navngitte stedet. Selgeren dekker alle transportkostnader (eksportavgift, transport, lossing fra hovedtransportør på destinasjonshavnen og destinasjonshavnegebyrer) og påtar seg all risiko frem til ankomst til destinasjonsstedet.

DDP – Delivered duty paid (navngitt leveringssted)

Selgeren har ansvar for å levere varene til det navngitte stedet i kjøperlandet, og betaler alle kostnader for å bringe varene til bestemmelsesstedet inkludert importtoll og skatter. Selger er ikke ansvarlig for lossing.

 

Regler for sjø- og elvetransport:

FAS – Free alongside ship (navngitt forsendelseshavn)

Selgeren har levert når varene plasseres ved siden av fartøyet (f.eks. på en kai eller en lekter) som er valgt av kjøperen i den angitte forsendelseshavnen. Risikoen for tap av eller skade på varene går fra selger til kjøper når varene er ved siden av skipet, og kjøperen påtar seg ansvaret for alle kostnader fra det øyeblikket.

FOB – Free on board

Selgeren leverer varene om bord på skipet som kjøperen har valgt i den nevnte havnen eller henter varene som allerede er levert. Risikoen for tap av eller skade på varene går fra selger til kjøper når varene er på skipet, og kjøperen påtar seg ansvaret for alle kostnader fra det øyeblikket.

CFR – Cost and Freight

Selgeren leverer varene om bord på fartøyet. Risikoen for tap av eller skade på varene går fra selger til kjøper når varene er om bord på fartøyet. Selgeren må avtale og betale de nødvendige kostnadene og fraktomkostningene for å bringe varene til den angitte destinasjonshavnen.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Det samme som for CFR med tillegg av at selgeren også må sikre minsteforsikringsdekning mot kjøperens risiko for tap av eller skade på varene under transporten.

 

Forskjeller mellom Incoterms® 2010 og 2020:

  • Incoterms® FCA (Free Carrier) omfatter nå muligheten for å lage en ombordnotasjon på konnossementet før lasting av varene på et fartøy.

  • Kostnadene vises nå sentralisert i A9/B9 for hver Incoterms®-regel.

  • CIP krever nå at minst en forsikring med minstedekning av Institute Cargo Clause (A) (All risiko, med forbehold om spesifikke unntak).

  • CIF krever minst en forsikring med minstedekningen til Institute Cargo Clause (C) (Oppgitte risikotyper, med forbehold om spesifikke unntak).

  • Incoterms®-reglene Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP) tar nå hensyn til at varene kan fraktes uten at en tredjeparts transportør er engasjert, nemlig ved å bruke egne transportmidler.

  • Regelen Delivered at Terminal (DAT) er endret til Delivered at Place Unloaded (DPU) for å tydeliggjøre at bestemmelsesstedet kan være enhver lokasjon og ikke kun en «terminal».

  • Incoterms® 2020 flytter nå eksplisitt ansvaret for sikkerhetsrelaterte krav og tilleggskostnader til selgeren.

 

Nyttig informasjon  

The Incoterms® utgjør ikke en komplett salgskontrakt, men er en del av den. For bruk i kontrakter skal følgende struktur benyttes: 

«[Gjeldende Incoterm®-regel] [Navngitt havn, lokasjon eller punkt] Incoterms® 2020» 

For eksempel: «CIF Shanghai Incoterms® 2020» eller «DAP 10 Downing Street, London, Storbritannia Incoterms® 2020» 

Hvis det ikke angis år i Incoterms® gjelder følgende:
  Incoterms® 2010 gjelder til og med 31. desember 2019.
 Fra 1. januar 2020 gjelder Incoterms® 2020. 

Hvis det anføres et annet år, f.eks. Incoterms® 1980, gjelder underliggende vilkår.  

Les det offisielle nettstedet til ICC for mer informasjon: https://iccwbo.org.