Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake Konsulenttjenester i forsyningskjeden og forsyningskjededesign

Få kontroll på verdiskapningen i forsyningskjeden din med en upartisk analyse. Vi hjelper deg å identifisere muligheter for ekspandering og smartere bruk av resursser ved å se på forsyningskjeden din med nye øyne.

Ser du etter en dedikert partner for å identifisere uutnyttet potensial i forsyningskjeden din?

Å finne den rette balansen for bedriften din er en komplisert oppgave. Temaer som vekst, budsjettering, risikoredusering og samsvar av regelverk kan være tidstyver og distrahere deg fra selve kjernevirksomheten. Det kan være vanskelig å vite hvor du skal begynne, hvilke innovasjoner som er relevante for bedriften din, og hvordan du kan få de øverste lederne med på laget for å begynne å fokusere på strukturell forbedring av forsyningskjeden.

Kuehne+Nagel tilbyr upartisk analyse av hele forsyningskjeden din, som kan fastslå optimeringsmuligheter. Uansett hvilken bransje, kan våre ansatte hjelpe deg. Vår logistikkerfaring og kunnskap på tvers av bransjer gir oss verdifull innsikt i hvordan du kan forbedre din virksomhet.

Du vil motta realistiske løsninger som er i tråd med forretningsstrategien og hjelper deg å nå målene dine. Du kan stole på vår kunnskap, noe som hjelper bedriften med å redusere kostnader, øke marginene og øke produktiviteten. Få veiledning om digitalisering, automatisering og andre endringsprosjekter. Vi er en forretningspartner med en genuin interesse for din virksomhet. Du kan stole på at vår velprøvde metodikk og forretningsanalyse gir mer verdi for bedriften.  

Vi har erfaring med å tilby følgende strategiske og taktiske tjenester:

  • Analyse og utvikling av salgs- og driftsplanlegging
  • Transport og lagerstyring 
  • Outsourcing og prosesser rundt nyutvikling 
  • Transport – salgsordrehåndtering
  • Forbedret transportplanlegging 
  • Effektiv konsolidering og kryssdokking

Ta kontakt for å få vite mer.