Ressurspublisering

Hastelogistikk – driftskritisk frakt med Quick

Quick International (et Kuehne+Nagel-selskap) setter standarden med 40 års erfaring med å tilby fraktløsninger for hasteforsendelser.

Ser du etter en leverandør som kan håndtere tidskritisk eller temperatursensitiv frakt? Da kan du trygt stole på våre partnere hos Quick, logistikkeksperter som tilbyr spesialtilpassede fraktløsninger for hasteforsendelser.

Quick fokuserer på å tilby total logistikkstøtte, fra prosjektledelse til transportløsninger og mer. Enten du driver innen helse, biovitenskap, farma, bioteknologi, luftfart, høyteknologi, industri eller IT, hjelper Quick deg med å møte – og til og med overgå – dine trangeste tidsrammer. Du har tilgang til eksperter hele døgnet, som er fokusert på trygge og sikre leveranser i tide for hastesaker.

Quick har fire avdelinger. Alle har spesialiserte ansatte som har inngående kunnskap om å håndtere logistikk i din bransje:

Quick – Spesialisert logistikk for helsetjenester

Quick har støttet helsesektorens kritiske arbeid i 40 år og levert tilpassede løsninger som redder liv. Hver dag transporterer Quick menneskelige organer, vev, blodprodukter, personlig medisin og medisinsk utstyr, trygt. Med enestående logistikkekspertise, håndteres dine hasteforsendelser alltid pålitelig og varsomt.

Gå til Quick – Spesialisert logistikk for helsetjenester

Sterling Global luftfartslogistikk

Du kan stole på Sterling, fly- og luftfartsindustriens fremste logistikkfirma, hvor fokuset er å få flyene på bakken tilbake i luften så raskt som mulig. Sterlings ansatte er spesialister på AOG (Aircraft on Ground), og er tilgjengelige hele døgnet for å sikre at de kritiske flydelene – uansett hvor store eller små – leveres hvor og når de trengs.

Gå videre til Sterling luftfartslogistikk

QuickSTAT Global livsvitenskapelig logistikk

Fra utprøving til behandling må tids- og temperatursensitive kliniske forskningsprøver, forsøksmedisiner og biologisk materiell håndteres med største omtanke. For å sikre det tilbyr QuickSTAT logistikk- og transportløsninger hele døgnet. Vitenskapbransjen over hele verden er avhengig av QuickSTAT for å bidra til å bringe viktige nye medisiner og medisinske protokoller til markedet.

Gå til QuickSTAT

Quick spesialistlogistikk

Når du har kompliserte logistikkrav når det haster, er vi her for deg. Siden 1981 har Quick Speciality Logistics oppfylt de umulige forespørslene som er så vanlige i teknologiens verden. Med globale prosjektledelseseksperter vil du dra nytte av Quicks teknologilogistikk med helhetlige, raske og sikre løsninger fra start til slutt, samt tilgang til rådgivning og støtte hele døgnet.

Gå til Quick Specialty

Quick har fullt fokus på å styre tidskritiske forsendelser på tvers av alle forretningsenhetene våre, og tilbyr:

  • Ekspertstøtte hele døgnet: Du får best mulig råd og veiledning, skreddersydd til dine spesifikke prosjekter, fra regelverk, tollforordninger og klassifisering av farlig gods, til valg av emballasje og optimalisering av ruter.
  • Global rekkevidde og verdensomspennende leveranser: Uansett hvor forsendelsene dine skal, kan Quick nå frem med aktiv styring av reisen over hele landet eller rundt om i verden. Våre langsiktige forhold til det globale flynettverket lar oss velge den raskeste og sikreste ruten for forsendelsene dine.
  • Ledende IT-løsninger: Ved å gi deg tilgang til bransjens mest avanserte logistikkprogramvare for forsyningskjeder, sikrer Quick-teknologien at hver forsendelse når frem i tide og tilfredsstiller alle dine forsyningskjedebehov.
  • Oppfølging: Du får sporingsvarsler i sanntid ved hver milepæl. I tillegg fører Quick tilsyn med forsendelsesforholdene og forvaringskjeden for pålitelighet på alle forsendelser.
  • Reserveplan: For å sikre at forsendelsene leveres innen fristen, overvåker vi flyvarsler og -aktiviteter rundt om i verden, for eksempel værforhold eller globale hendelser og sikkerhetstrusler. Deretter vurderer vi de beste rutene og fastsetter reserveplaner.
  • Nøkkeltall: Du får se viktige nøkkeltall som måler Quicks drift, serviceresultater og effektivitet i forsyningskjeden.

Når du trenger en partner som kan ta hånd om hasteforsendelser, kan du trygt kontakte en av Quicks logistikkeksperter.

Flyfrakt spesialist

Mariann Lohne

Hør med en av våre flyfrakt spesialister

Kontakt oss nå