Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake Aker Clean Hydrogen og Kuehne+Nagel

Aker Clean Hydrogen, en global integrert produsent av rent hydrogen, ammoniakk og metanol - og Kuehne+Nagel, verdens største leverandør av sjølogistikk, går sammen for avkarbonisering av den maritime logistikksektoren ved å tilby grønn containertransport. Dette med å utvide Kuehne+Nagel’s tilbud av grønt drivstoff som hydrogen, ammoniakk og metanol.

De første fartøyene med motorer som kan kjøre på disse drivstoffalternativene er i produksjon og forventes å komme på sjøen i 2024. Tidligere har slike førstegenerasjons fossilfrie motorer, med innkjøpet av disse drivstoffene vært en utfordring. Gjennom dette partnerskapet ønsker begge selskapene å bidra til å skalere fossilfri frakt tidlig som mulig. Mens Aker Clean Hydrogen skal sikre tilgang til grønt drivstoff, håndterer Kuehne+Nagel bestilling av kontrakter for miljøvennlige containere i samarbeid med deres transportpartnere.

Aker Clean Hydrogen og Kuehne + Nagel er allerede i avanserte diskusjoner med containerskipseiere som deler ambisjonen om fossilfri frakt og som ønsker å konvertere til hydrogen-, ammoniakk- og metanolmotorer. Gjennom partnerskap med disse transportørene vil Kuehne+Nagel’s kunder i fremtiden kunne kjøpe passende mengde grønt drivstoff til lasten via Mass-Balance-Concept og umiddelbart unngå CO2-utslipp i forsyningskjedene deres.

Massebalansekonseptet er avgjørende i overgangen til å erstatte fossilt med grønne brensl som hydrogen og ammoniakk, sier Arne Faaberg, administrerende direktør i Kuehne+Nagel Norge. – Dette partnerskapet med Aker Clean Hydrogen bidrar til vår forpliktelse til en lavkarbon forretningsmodell. Sammen med dem og våre transportørpartnere vil vi kunne tilby sertifisert grønn containerforsendelse”.
 
«Sfarten står for omtrent 3 prosent av verdens totale utslipp. Med Kuehne+Nagel’s «Mass-Balance-Concept» og grønt drivstoff fra våre planlagte hydrogen-, ammoniakk- og metanolprosjekter rundt om i verden, er vi godt posisjonert i overgangen mot en mer bærekraftig fremtid for global skipsfart, sier Knut Nyborg, administrerende direktør i Aker Clean Hydrogen.