Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake Sikret energiavtale for sjøfrakt – Langsiktige, stabile drivstoffpriser

Finn ut hvordan virksomheten din kan overvinne utfordringene med ustabile energimarkeder og usikkerhet i lovgivningen.

Er du bekymret for volatilitet i oljemarkedet? Kan nøyaktige beregninger av fremtidige drivstoffutgifter hjelpe din økonomiske planlegging?

Drivstoff er hovedkostnadene for containerfrakt. Siden 1. januar 2020 er bruk av høyere kvalitet og dyrere drivstoff obligatorisk på grunn av forskrifter fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) om svoveldioksidutslipp. De resulterende høyere kostnadene og prissvingningene i det globale oljemarkedet har en mer alvorlig effekt på skipslast. Hvordan kan du beskytte virksomheten din mot den uforutsigbare risikoen som økte priser betyr? Du er på rett sted for å finne de beste rådene for din bedrift. 

Kuehne+Nagel har laget den sikrede energiavtalen slik at virksomheten din kan sikre seg mot svingninger i drivstoffprisen som påvirker transportkostnadene dine. Den sikrede energiavtalen er et lettforståelig, lettilgjengelig finansielt risikostyringsverktøy som kan gjøre at virksomheten din kan navigere i det nye IMO 2020-regelverket.


Dette er fordelene: 

  • Bedre budsjetter ved å låse inn dagens energikostnader for fullcontainerforsendelse (FCL) opptil tre år i forveien
  • Motta faste bunkerkostnader per tyve fot ekvivalentenhet (TEU), som gjenspeiler beregnet forbrukstall
  • Planlegg smartere ved å dempe volatiliteten

Kontakt oss i dag for mer informasjon.