Ressurspublisering

Bilindustrilogistikk – KN BatteryChain

Vår løsning fra start til slutt for å overkomme utfordringene som skapes av den økende etterspørselen etter litiumbatterier.

I dagens verden former overgangen til fornybare energikilder enhver bransje. Litiumbatterier spiller en betydelig rolle i denne utviklingen, men de byr også på komplekse utfordringer – for eksempel transport og resirkulering. Hva med å gjøre disse utfordringene om til forretningsmuligheter for bedriften din?

KN BatteryChain tar tak i disse utfordringene. Fra en tidlig start sammen med kunder, har vi utviklet en integrert og dedikert løsning for hele batteriets livssyklus. I dag har vi dyktige ansatte over hele verden som kan gi råd og finne løsningene som passer best for dine behov.

Vår oppskrift på litiumbatteriets verdikjede:

  • Maksimal sikkerhet med våre sertifiserte systemer og prosesser i samsvar med utvalgte elementer i IATF 16949 og streng overholdelse av respektive internasjonale standarder for farlig gods.

  • Stol på vår ekspertise, som er større enn bare transporttjenester, f.eks. forenkling gjennom integrerte løsninger fra start til slutt

  • Løft transport og lagring av litiumbatterier til et mer bærekraftig nivå. Spor CO2-avtrykket ditt og få råd om hvordan du kan redusere eller forskyve utslippene.

  • Før tilsyn med lasten din fra dør til dør med sanntidsoversikt.

Velg vårt forhåndsdesignede tilbud, eller kontakt oss for å lage en skreddersydd løsning som passer dine behov:

  1. Litiummottak: fra celleprodusent til batteriproduksjon inkludert litiumcellelagring

  2. Litiumavhending: fra produsent til salgssted eller forhandler inkludert litiumbatterilagring

  3. Litiumgjenvinning: fra salgssted/forhandler til gjenvinningsinspeksjon eller resirkulering av brukte litiumbatterier.

Snakk med ekspertene våre i dag for å lære mer om hvordan du får mest mulig ut av batterikjeden.

Har du spørsmål?

automotive contact

Hør med en av våre bilindustri-spesialister

Kontakt oss nå