Ressurspublisering

null Fortolling

Tollbarrierene på verdensbasis vokser, noe som gjør det vanskeligere å styre forsyningskjeden. Vi har over 1000 dedikerte fagpersoner som veileder med løsninger som er skreddersydde for vareflyten.

Uansett hvor du trenger tollkompetanse, har vi ansatte, lisenser og tillatelser til å klarere forsendelsene dine etter planen. Uansett volum, omfang eller skala, kan vårt globale nettverk av spesialister oppfylle forpliktelsene i alle verdensdeler du driver forretninger.
Velg blant våre verdiskapende tjenester - gjennomført grundig og effektivt.

Tjenester: Enten du importerer eller eksporterer varer, har vi et bredt spekter av tjenester for å forbedre forsyningskjeden din. Vi deklarerer dine varer, gir bistand for beregning og rapportering av avgifter. Våre konsulenttjenester strekker seg over et stort spekter av tollfaglige emner, som bla. klassifisering, tollverdi, frihandel og incoterms. 

Handelsstyring: Når du vil redusere risiko og administrere kostnader ved grenseoverskridende sendinger, er våre eksperter og konsulenter klare til å hjelpe. Få kunnskap om frihandelsavtaler, internasjonale tollsatser, tollverdi, prosedyrer eller andre temaer du ønsker. Avdekk potensial for skjulte tollbesparelser. 

Våre ansatte har høy tollfaglig kompetanse. Flere er utdannet av og har sin bakgrunn fra, Tolletaten. Vi sørger selvsagt at alle myndighetskrav følges for deg og din vareflyt. Vi vurderer forsyningskjeden din og utfører eller bistår deg ved revisjoner. Vi hjelper deg også med å utvikle proaktive prosesser som forhindrer straff og bøter. 

Digitalisering: La oss hjelpe deg med digitalisering av tollprosedyrene. Single Windows Customs Portal er et automatisk sentralt inngangspunkt for alle europeiske tollklareringer. Kontrollpanelet og rapporteringsløsninger gir deg full oversikt over informasjonen, slik at du kan ta strategiske beslutninger om handelsflyt. Vi har også løsninger som ivaretar myndighetenes krav til deg som importør/eksport for lagring av tolldeklarasjonene og underlagsdokumentasjonen. 

Dra nytte av alle fordelene med våre tolltjenester:

  • Sørg for at du og dine kunder betaler korrekte avgifter gjennom korrekt bruk av frihandelsavtaler
  • Vær proaktiv med endringer i tollbestemmelser, prosedyrer og lisenser som påvirker virksomheten din
  • Få bistand med strategisk outsourcing av tolloperasjoner og styring av tredjeparts agentklareringer
  • Få støtte til søknader, prosedyrer, lisenser med mer

Ta kontakt nå for å få vite mer. 

Har du spørsmål?

Customs expert

Hør med våre fortollingsspesialister

Kontakt oss her