Ressurspublisering

Bærekraftig sjøfrakt

Som en pioner i bransjen håndterer Kuehne+Nagel proaktivt CO2-fotavtrykket i våre sjøfrakt tjenester. Vi tilbyr blant annet våre kunder en rekke miljøvennlige og innovative forsyningskjedeløsninger som reduserer karbonutslipp.

Kuehne+Nagel anser bærekraft som et sentralt og alvorlig tema for transportlogistikk. Selv om containerfrakt allerede er den mest miljøvennlige metoden for å transportere varer globalt, er total avkarbonisering av logistikkindustrien fortsatt 10 til 15 år unna. Inntil nye klimavennlige drivstoff eller fremdriftssystemer lanseres i større skala, gjør vår innovative tilnærming til bærekraft innen skipsfart at du kan velge mer miljøbevisste transportalternativer allerede nå.

Forstå innvirkningen
Nyere utviklinger av data og prediktiv analyse gjør det mulig for oss å måle og nøyaktig forskyve våre karbonutslipp.  Dette gjør at vi kan tilby deg full oversikt over dine fraktrelaterte utslipp gjennom plattformene seaexplorer og Global Sea Freight Carbon Calculator, slik at du kan velge de mest miljøvennlige tjenestene. 

For å redusere karbonutslipp tester vi biodrivstoff og syntetiske drivstoffløsninger i nært samarbeid med transportører. Vi jobber også tett med Global Maritime Forums Getting to Zero Coalition for å fremskynde utviklingen av nullutslippsskip innen 2030.

Karbonnøytrale løsninger for sjøfrakt
Vi tilbyr for øyeblikket to fullstendig klimanøytrale sjøfraktløsninger – KN LCL og KN Pledge. Vi forskyver hele karbonavtrykket til begge disse tjenestene ved å bidra til miljøprosjekter. Vi samarbeider med naturbaserte prosjekter over hele verden som bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som vi bevarer biologisk mangfold og utvikler levebrødet i lokalsamfunnene. Vi har inngått samarbeid med forskjellige frivillige organisasjoner for å skape en levedyktig ferd mot karbonnøytralitet. Disse prosjektene er basert på FNs mål for bærekraftig utvikling og er bekreftet av uavhengige organisasjoner med de høyeste internasjonalt anerkjente standardene. Ved å støtte disse prosjektene genererer vi karbonkreditt som kan kompensere for utslippene fra en forsendelse.

Vi leder vei 
Vi jobber tett med alle transportører for å fremme bærekraftig frakt. For å oppnå dette har vi laget «grønne baner» som prioriterer tilgang til fartøyer som har lavere utslipp. Vi har også igangsatt andre initiativ, som blant annet å:

•    Redusere muligheten for at tomme containere transporteres
•    Avdekke hvilke forsendelser som kan flyttes fra lastebil til skipstransport (lekter)
•    Bruke containere med bærekraftige gulv (for eksempel bambus) 
•    Forhindre transport av uoppgitt farlig gods eller forsendelse av ulovlig giftig avfall

 
Les mer om Netto nullkarboninitiativet og om karbonforskyvning og de naturbaserte prosjektene som vi investerer i.

Disse kundene er allerede stolte av å gjennomføre CO2-nøytral transport med oss:

Sjøfrakt spesialist

Arne Faaberg

Hør med en av våre sjøfrakt spesialister

Kontakt oss nå

Spørsmål og svar om CO2-nøytralitet i Kuehne+Nagel

For øyeblikket benytter vi oss av informasjon leveret av SeaExplorer og Carbon Calculator, som er basert på kalkylestandardene til Clean Cargo Working Group (CCWG).

Fremover vil vi benytte oss av en avansert tilnærming ved bruk av Vessel Master Data. Utslippene fra skip rapporteres for tiden på et aggregert nivå, f.eks. på handelsbanenivå, av forskjellige instanser (f.eks. CCWG). Vår Logindex implementerer en databasert modell for å estimere CO2-utslippene på fartøynivå basert på fartøyets egenskaper (motoreffektivitet og kapasitet). Utslipp rapporteres per utslipp/distanse/TEU.

 

Grunnlag og metodikk for fartøyets utslippsvurdering

Utslippsverdien for hvert fartøy beregnes med en tilpasset versjon av Energy Efficiency Design Index EEDI av IMO. Modellen estimerer drivstofforbruket til skipets hovedmotorer og antar at alt forbrukt drivstoff omgjøres til CO2. For estimering av drivstofforbruket er modellen avhengig av opplysninger fra leverandører som Clarksons for motoreffekten, spesifikt drivstofforbruk (hvor mye drivstoff som kreves for kraftenheten), fartøyets design, hastighet og nominell kapasitet. For et CO2-utslipp per containernivå forutsetter modellen kapasitetsutnyttelse som er vanlig for alle fartøyer. Utslippet rapporteres per km, og multiplisering av det tallet med et skips tilbakelagte distanse gir et CO2-estimat for utslipp ut på en bestemt rute per TEU.

CO2-utslipp fra forsendelser kan ikke 100 % unngås. Inntil utslippene teknologisk kan reduseres til null, kan vi forskyve dem ved å investere i naturbaserte prosjekter over hele verden som bidrar til å redusere klimagassutslipp. CO2-kreditter genereres for å bevise at en viss mengde CO2-utslipp er forskøvet og at forsendelsen er blitt CO2-nøytralisert. Vi har startet egne naturprosjekter i Myanmar og New Zealand, og vi kjøper kreditt fra en global portefølje av miljøprosjekter, inkludert Cordillera Azul nasjonalparkprosjekt i Peru og Katingan Peatland restitusjons- og konserveringsprosjekt i Indonesia. Hver karbonkreditt er underlagt en tredjeparts bekreftelsesprosess og representerer forskyvning eller fjerning av ett tonn CO2.

Vi har inngått et samarbeid med forskjellige frivillige organisasjoner og utviklere for å støtte kundene våre med å utforme sin egen vei til karbonnøytralitet. Vi samarbeider med naturbaserte prosjekter over hele verden som bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som vi utvikler levebrødet i lokalsamfunnene og bevarer biologisk mangfold og dyreliv. Disse prosjektene verifiseres av uavhengige organisasjoner med de høyeste internasjonalt anerkjente standardene og baseres på FNs mål for bærekraftig utvikling. De genererer karbonkreditter som kan brukes til å kompensere for utslippene fra en forsendelse.

Å unngå CO2 er absolutt bedre enn å forskyve den. Imidlertid er CO2-forskyvning definitivt ikke som å selge avlat. Det muliggjør forskyvning av utslipp som er vanskelige å unngå, noe som fører til et generelt bedre klima.

Én hektar skog filtrerer opptil 50 tonn sot og støv fra luften, genererer rundt 100 000 kubikkmeter nytt grunnvann, frigjør 15-30 tonn oksygen per år og binder 10,6 tonn CO2. Men for å begrense økningen i atmosfærens temperatur er det ikke nok å forhindre at dette reservoaret plyndres.

Dette levende CO2-reservoaret må beskyttes og beplantes, da naturen har potensial til å stå for mer enn en tredjedel av klimaløsningen innen 2030. Naturbaserte løsninger inkluderer alle aktiviteter knyttet til beskyttelse eller ombygging av naturlige økosystemer som skog, gressletter og våtmarkssystemer for å redusere konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Hver av disse aktivitetene resulterer i biologisk fangst og lagring av CO2 – vanligvis gjennom fotosynteseprosessen. Vi forplikter oss til å støtte denne innsatsen gjennom våre forskyvningsprogrammer.

 

[Kilde: American Association for the Advancement of Science; The Nature Conservancy]

Les mer i vanlige spørsmål om CO2-nøytralitet