Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake Kuehne+Nagels program for null karbonutslipp

Vi er opptatt av å tilby miljøvennlige og bærekraftige logistikkløsninger. Vi er banebrytende i bransjen og har satt oss to viktige mål: For det første vil vi kompensere for direkte CO2-utslipp som ikke kan unngås fra 2020. For det andre har vi besluttet å proaktivt håndtere CO2-fotavtrykket til transporttjenestene som våre leverandører, flyselskaper, rederier og transportfirmaer, medfører innen utgangen av 2030.

Som selskap har vi og alle kollegene våre som mål å eliminere CO2-utslipp.

Dr. Detlef Trefzger, Chief Executive Officer for Kuehne+Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

Det å bry seg om klodens fremtid er et avgjørende tema som vi må ta grep om i dag, for å sikre en levelig fremtid for morgendagen.

Forurensing av havet og global oppvarming påvirker de naturlige økosystemene våre dramatisk og truer livet på kloden. Vi må og vil bidra til å endre dette. Vi vet at logistikkindustrien bidrar til omtrent 7 % av CO2-utslipp over hele verden. Som bransjeleder ønsker vi å gjøre så godt vi kan for å redusere vårt bidrag til den prosentandelen gjennom programmet Null karbonutslipp.

Dette er de viktigste målene for å oppnå nøytralisering av CO2:

  • Ha effektiv karbonstyring i hele driften

  • Tilby miljøvennlige løsninger til kundene våre

  • Innhente logistikktjenester basert på miljøkriterier

Våre bærekraftsmål

Vi tar for oss reduksjon av CO2 i alle våre transport- og logistikktjenester over hele verden. Vi har to hovedsatsinger for å nå målet vårt:

  1. Bli helt karbonnøytrale i vår direkte innflytelsessfære fra og med 2020 (Punkt 1 og 2 i GHG-protokollen)

  2. Oppnå karbonnøytralitet for våre leverandørers og kunders fotavtrykk innen utgangen av 2030 (Punkt 3 i GHG-protokollen)

I tillegg til vår egen CO2-nøytralitet, ønsker vi å tilby våre kunder løsninger for å redusere CO2-utslippet fra deres forsyningskjeder, bruke stordata, prediktiv analyse og digitale plattformer for å støtte valg av mer bærekraftige transportruter og modus.

 

Til støtte for CO2-utslippsreduksjon i transport er vi medlem av følgende initiativer:

Hvordan skal vi nå bærekraftsmålene våre?

Vår vei til CO2-nøytralitet inkluderer synlighet, reduksjon og forskyvning.

SYNLIGHET: Å ta grønnere valg krever mer bevissthet om CO2-fotavtrykket vårt på hvert trinn i forsyningskjeden. Våre digitale plattformer gjør det mulig for våre kunder å optimalisere ruter og velge tjenester med lavest CO2-utslipp for å redusere miljøbelastningen. Prøv karbonkalkulatoren eller  seaexplorer for mer informasjon.

REDUKSJON: Vår innsats for å redusere CO2-utslipp starter med opplæringsprogrammer for å opprettholde og utvide miljøbevisstheten blant våre ansatte. Det fortsetter med implementering av fornybar energi og reduksjon av forretningsreiser og avfall.

FORSKYNING: Vi minsker fotavtrykket ved å investere i sertifiserte naturbaserte prosjekter som jobber mot bærekraftige utviklingsmål. Karbonforskyving er en anerkjent mekanisme som tillater motregning av CO2-utslipp fra en forsendelse som ikke kan unngås. Denne mekanismen skal også tilbys til kundene våre.

Les mer om forskying og de naturbaserte prosjektene som vi investerer i. I presseseksjonen kan du lese de nyeste pressemeldingene om programmet for null nettokarbon.