Floating Contact Form Portlet
Ressurspublisering

Tilbake Bærekraftig sjøfrakt

Som en leder i bransjen, adresserer Kuehne+Nagel proaktivt klimaendringer og driver en global nullkarbon-fremtid for sine kunder. Kuehne+Nagel er forpliktet til Science Based Targets-initiativet (SBTi), og tilbyr våre kunder: Datadrevet innsikt, design og optimalisering av forsyningskjeder – gjennom alternative transportmåter, ruter og transportøralternativer – og drivstoff med lite karbon.

Kuehne+Nagel anser bærekraft som et sentralt og alvorlig tema for transportlogistikk. Selv om containerfrakt allerede er den mest miljøvennlige metoden for å transportere varer globalt, er total avkarbonisering av logistikkindustrien fortsatt 10 til 15 år unna. Inntil nye klimavennlige drivstoff eller fremdriftssystemer lanseres i større skala, gjør vår innovative tilnærming til bærekraft innen skipsfart at du kan velge mer miljøbevisste transportalternativer allerede nå.

Forstå karbonfotavtrykket ditt

Nyere utviklinger av data og prediktiv analyse gjør det mulig for oss å måle og nøyaktig forskyve våre karbonutslipp.  Dette gjør at vi kan tilby deg full oversikt over dine fraktrelaterte utslipp gjennom plattformene seaexplorer og carbon calculator, slik at du kan velge de mest miljøvennlige tjenestene. 

For å redusere karbonutslipp tester vi biodrivstoff og syntetiske drivstoffløsninger i nært samarbeid med transportører. Vi jobber også tett med Global Maritime Forums Getting to Zero Coalition for å fremskynde utviklingen av nullutslippsskip innen 2030.

Bærekraftig logistikk: Karbonnøytrale sjøfraktløsninger

Vi tilbyr for øyeblikket to fullstendig klimanøytrale sjøfraktløsninger – LCL og FCL Pledge. Vi forskyver hele karbonavtrykket til begge disse tjenestene ved å bidra til miljøprosjekter. Vi samarbeider med naturbaserte prosjekter over hele verden som bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som vi bevarer biologisk mangfold og utvikler levebrødet i lokalsamfunnene. Vi har inngått samarbeid med forskjellige frivillige organisasjoner for å skape en levedyktig ferd mot karbonnøytralitet. Disse prosjektene er basert på FNs mål for bærekraftig utvikling og er bekreftet av uavhengige organisasjoner med de høyeste internasjonalt anerkjente standardene. Ved å støtte disse prosjektene genererer vi karbonkreditt som kan kompensere for utslippene fra en forsendelse.

Lederskap innen grønn logistikk

Vi jobber tett med alle transportører for å fremme bærekraftig frakt. For å oppnå dette har vi laget «grønne baner» som prioriterer tilgang til fartøyer som har lavere utslipp. Vi har også igangsatt andre initiativ, som blant annet å:

  • Redusere muligheten for at tomme containere transporteres
  • Avdekke hvilke forsendelser som kan flyttes fra lastebil til skipstransport (lekter)
  • Bruke containere med bærekraftige gulv (for eksempel bambus) 
  • Forhindre transport av uoppgitt farlig gods eller forsendelse av ulovlig giftig avfall

 
Les mer om (zero carbon business model) Netto nullkarboninitiativet og om karbonforskyvning og de naturbaserte prosjektene som vi investerer i.

Bli med oss. Disse kundene er allerede stolte av å gjennomføre CO2-nøytral transport med oss.